Polityka Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych – Janusz Łukasik  e-mail: rodo@rozprza.pl

Zarządzenie Nr 7/2017/2018 DYREKTORA. SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPŁK. STANISŁAWA SIENKIEWICZA W MILEJOWIE z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie.

20180529_KlauzulaInformacyjna_Art13_Rodzice_Petenci_WWW_BIP-Milejow_v1 (1)

W szkole/przedszkolu zostały wprowadzone polityki dotyczące ochrony danych:

ZARZĄDZENIE NR 8/2017/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPŁK. STANISŁAWA SIENKIEWICZA W MILEJOWIE dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPŁK. STANISŁAWA SIENKIEWICZA W MILEJOWIE

Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Milejowie