Nauczyciele i pracownicy szkoły 2020/2021

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Iwona Misztela

Wychowawcy:

Oddział OP – mgr Renata Sima

Klasa I – mgr Agata Drozdek

Klasa II – mgr Urszula Apanowicz

Klasa III – mgr Małgorzata Leśniewska

Klasa IV – mgr Anna Laczek

Klasa V – mgr Sylwia Żelazko-Bień

Klasa VI – mgr Ewelina Podogrocka

Klasa VII – mgr Ilona Szewczyk

Klasa VIII – mgr Mariola Kotas

Pozostali nauczyciele:

mgr inż. Jolanta Pawlikowska – nauczyciel matematyki, przyrody

mgr Iwona Kaleta – nauczyciel religii

mgr Agnieszka Ziemska – nauczyciel biologii, chemii 

mgr Magdalena Marcinkowska – nauczyciel fizyki

mgr Marta Ryba – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Małgorzata Burkin – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Dariusz Głowacki – nauczyciel muzyki

mgr Aldona Szyl – nauczyciel plastyki

 Sekretarz szkoły:

– mgr Depczyńska  Sylwia

Pracownicy obsługi:

– Arkadiusz Bińczyk

– Marcinkowska Barbara

– Piątek Elżbieta

 – Domańska Milena

– Sylwester Bińczyk

 

 

Przydział wychowawstw i innych zadań nauczycieli 2020/2021

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OP – p. Renata Sima

 1. KL. I – p. Agata Drozdek s. nr 2
 2. Kl. II – p. Urszula Apanowicz s. nr 1
 3. Kl. III – p. Małgorzata Leśniewska s. nr 9
 4. Kl. IV – p. Anna Laczek – s. nr 7 (komputerowa)
 5. Kl. V – p. Sylwia Żelazko-Bień s. nr 3
 6. Kl. VI – p. Ewelina Podogrocka s. nr 6
 7. Kl. VII – p. Ilona Szewczyk s. nr 4
 8. Kl. VIII – p. Mariola Kotas s. nr 5

 Opieka nad organizacjami szkolnymi i innymi zadaniami

 1. Samorząd Szkolny –  (wybór uczniów)

 2. Spółdzielnia Uczniowska „Grosik” – Urszula Apanowicz, Anna Laczek

 3. Oświata Zdrowotna – Małgorzata Burkin

 4. Biblioteka Szkolna – Anna Laczek

 5. Pedagog Szkolny – Małgorzata Burkin

 6. Społeczny Inspektor Pracy – Renata Sima

 7. Odwóz i dowóz uczniów Sylwester Bińczyk

 8. Opieka nad sztandarem Kl. VIII i p. Mariola Kotas

Zespoły przedmiotowo – badawcze i do spraw ewaluacji w roku szkolnym 2019/2020 będą pracowały w następujących składach:

Zespół I

Urszula Apanowicz – lider

Agata Drozdek

Małgorzata Leśniewska

Renata Sima

Ewelina Podogrocka

Iwona Kaleta

Aldona Szyl

Małgorzata Burkin

Agnieszka Ziemska

Zespół II

Mariola Kotas – lider

Ilona Szewczyk

Jolanta Pawlikowska

Anna Laczek

Dariusz Głowacki

Katarzyna Kudrzycka

Sylwia Żelazko-Bień

Magdalena Marcinkowska

Marta Ryba

Zespół Wychowawczy

Agata Drozdek – lider

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Renata Sima

Mariola Kotas

Jolanta Pawlikowska

Ewelina Podogrocka

Ilona Szewczyk

Katarzyna Kudrzycka

Sylwia Żelazko-Bień

Zespół oświatowy

Ilona Szewczyk – lider

Katarzyna Kudrzycka

Renata Sima

Małgorzata Leśniewska

Zespół wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

Urszula Apanowicz

Agata Drozdek

Magdalena Fikus

Dariusz Głowacki

Anna Laczek

Małgorzata Leśniewska

Mariola Kotas

Renata Sima

Ewelina Podogrocka

Jolanta Pawlikowska

Ilona Szewczyk

Małgorzata Burkin

Katarzyna Kudrzycka

Agnieszka Ziemska

Marta Ryba

Iwona Misztela

Magdalena Marcinkowska

Iwona Kaleta

Zespoły przedmiotowe

Zespół humanistyczny;

Ilona Szewczyk – lider

Mariola Kotas

Dariusz głowacki

Aldona Szyl

Iwona Kaleta

Zespół matematyczno-przyrodniczy

Jolanta Pawlikowska – lider

Agnieszka Ziemska

Małgorzata Burkin

Magdalena Marcinkowska

Zespół językowy

Anna Laczek – lider

Marta Ryba

Ewelina Pdogrocka

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

Renata Sima – lider

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Agata Drozdek

Zespół do udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej:

Pedagog szkoły (p. M. Burkin) i wszyscy nauczyciele

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli w roku szk. 2020/2021

WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Ilona Szewczyk – Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia rozwijające „Rozumiem i umiem się uczyć” dla kl. IV-VIII

Urszula Apanowicz – zajęcia kształtujące kreatywność w kl. II

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. II

Zajęcia rozwijające – matematyka „Myślę logicznie” dla kl. II-III

Agata Drozdek – zajęcia kształtujące kreatywność w kl. I

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl.

Zajęcia rozwijające – przyroda „Mały przyrodnik” dla kl. I-III

Mariola Kotas – zajęcia kształtujące kreatywność w kl. VIII

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia rozwijające kreatywność dla kl. VII-VIII

Jolanta Pawlikowska – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. VII

Koło ekologiczne

Koło ekologiczne – Edukacja ekologiczna dla kl. IV-VII

Zajęcia rozwijające „Matematyka jest dla mnie” dla kl. IV-V

Ewelina Podogrocka – zajęcia kształtujące kreatywność w kl. VI

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Koło przyrodniczo-geograficzne – ‘Znam swój kraj” dla kl. IV-VIII

Anna Laczek – zajęcia kształtujące kreatywność w kl. IV

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia rozwijające przedsiębiorczość – „Mały przedsiębiorca’ dla kl. VII-VIII

Agnieszka Ziemska – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii kl. VII-VIII

Zajęcia rozwijające – „Biologia i chemia od kuchni” dla kl. VII-VIII

Magdalena Marcinkowska – zajęcia rozwijające – koło matematyczno-fizyczne dla kl. IV-VIII

Sylwia Żelazko-Bień – zajęcia kształtujące kreatywność w kl. V

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki l. V-VI

Zajęcia rozwijające „Młody informatyk” dla kl. IV-VI

Małgorzata Burkin – zajęcia rewalidacyjne

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Renata Sima – zajęcia terapeutyczne w OP

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Małgorzata Leśniewska – zajęcia kształtujące kreatywność w kl. III

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. III