„ROZWIŃMY SKRZYDŁA – poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza” – realizacja 2019-2021

Projekt

Rozwińmy skrzydła

– poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza

współfinansowany przez Unię Europejską,

z Europejskiego Funduszu Społecznego

 Program był realizowany w ramach Osi Priorytetowej

XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie

XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie

XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej „ROZWIŃMY SKRZYDŁA – poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza” – realizacja 2019-2021

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej – 2021/2022

SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie uprzejmie informuje,

że w dniach  1 – 19 marca 2021 r.

 odbędzie się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie 

na rok szkolny 2021/2022. Czytaj dalej Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej – 2021/2022

Szkoła Branżowa I-ego stopnia

Szkoła Branżowa I-ego stopnia, wspólnie z ZS CKZ w Bujnach w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuować kierunek kształcenia: Operator Obrabiarek Skrawających.

Oferta przygotowana została dla absolwentów szkół podstawowych. Najważniejsze informacje zostały zawarte w ulotce, osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami (np. kwestia wynagradzania uczniów szkoły branżowej), proszone są o kontakt bezpośrednio z firmą bądź szkołą, z którą współpracujemy.

Ulotka reklamowa Haering

Mleko oraz owoce i warzywa w szkole

W związku z  wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511 z późn. zm.) Czytaj dalej Mleko oraz owoce i warzywa w szkole