2021 10 01 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

1 października odbył się w naszej szkole już XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Została powołana komisja w skład, której wchodzili koordynatorzy: p. dyrektor Iwona Misztela i p. Sylwia Żelazko-Bień, a także asystenci – uczniowie klasy 6. Ten dzień przebiegał pod hasłem: „Młodsi uczniowie sprawdzają, czy starsi tabliczkę znają?”. Czytaj dalej 2021 10 01 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Program dla szkół

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do dotychczasowej współpracy w zakresie realizacji „Programu dla szkół” oraz mając na uwadze nałożone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych, a w konsekwencji czasowe ich zamknięcie w związku obecną sytuacją epidemiczną przekazujemy Państwu List do rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”.

Czytaj dalej Program dla szkół

„ROZWIŃMY SKRZYDŁA – poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza” – realizacja 2019-2021

Projekt

Rozwińmy skrzydła

– poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza

współfinansowany przez Unię Europejską,

z Europejskiego Funduszu Społecznego

 Program był realizowany w ramach Osi Priorytetowej

XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie

XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie

XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej „ROZWIŃMY SKRZYDŁA – poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza” – realizacja 2019-2021