2018 01 25 Choinka

W czwartek po lekcjach spotkaliśmy się w szkole po raz drugi – na szkolnej choince, którą rozpoczęła p.o. dyrektor szkoły Iwona Misztela, witając serdecznie wszystkich uczniów, przybyłych rodziców i nauczycieli. Słowa podziękowania za pomoc w organizacji zabawy choinkowej skierowała do Wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka, Rady Rodziców oraz do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy.

Czytaj dalej 2018 01 25 Choinka

Nauczyciele i pracownicy szkoły 2021/2022

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Iwona Misztela

Wychowawcy:

OP – mgr Renata Sima – eduk. przedszkolna

Kl. I – mgr Małgorzata Leśniewska – eduk. wczesnoszkolna

Kl. II – mgr Agata Drozdek – eduk. wczesnoszkolna

Kl. III – mgr Urszula Apanowicz – eduk. wczesnoszkolna, świetlica

Kl. IV – mgr inż. Jolanta Pawlikowska – matematyka, przyroda, wdżwr

Kl. V – mgr Anna Laczek – j. angielski, biblioteka

Kl. VI – mgr Sylwia Żelazko-Bień – matematyka, informatyka

Kl. VII – mgr Mariola Kotas – j. polski, wf

Kl. VIII – mgr Ilona Szewczyk – j. polski, historia

Pozostali nauczyciele:

mgr Iwona Kaleta – religia, plastyka, wdżwr, technika

mgr Agnieszka Ziemska – biologia, chemia

mgr Magdalena Marcinkowska – fizyka

mgr Marta Ryba – j. niemiecki

mgr Małgorzata Burkin – wychowanie fizyczne, pedagog szkolny, 

mgr Dariusz Głowacki – muzyka

mgr Magdalena Ostrowska-Anflik – j. angielski

Sekretarz szkoły:

– mgr Depczyńska Sylwia

Pracownicy obsługi:

– Marcinkowska Barbara

– Piątek Elżbieta

– Domańska Milena

– Bińczyk Arkadiusz

– Bińczyk Sylwester

Przydział wychowawstw i innych zadań nauczycieli 2021/2022

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

OP – mgr Renata Sima sala nr 8

Kl. I – mgr Małgorzata Leśniewska sala nr 1

KL. II – mgr Agata Drozdek sala nr 2

Kl. III – mgr Urszula Apanowicz sala nr 9

Kl. IV – mgr inż. Jolanta Pawlikowska sala nr 7 (komputerowa)

Kl. V – mgr Anna Laczek – sala nr 4

Kl. VI – mgr Sylwia Żelazko-Bień sala nr 3

Kl. VII – mgr Mariola Kotas sala nr 6

Kl. VIII – mgr Ilona Szewczyk sala nr 5

Opieka nad organizacjami szkolnymi i innymi zadaniami

Samorząd Szkolny – (wybór uczniów) – Małgorzata Burkin, Iwona Kaleta

Spółdzielnia Uczniowska „Grosik” – Urszula Apanowicz, Anna Laczek

Oświata Zdrowotna – Małgorzata Burkin

Biblioteka Szkolna – Anna Laczek

Pedagog Szkolny – Małgorzata Burkin

Społeczny Inspektor Pracy – Renata Sima

Odwóz i dowóz uczniów – Sylwester Bińczyk

Opieka nad sztandarem – Ilona Szewczyk, kl. VIII

 

Zespół Wychowawczy

Agata Drozdek – lider

Małgorzata Burkin

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Renata Sima

Mariola Kotas

Jolanta Pawlikowska

Edyta Michalak

Ilona Szewczyk

Magdalena Ostrowska- Anflik

Sylwia Żelazko-Bień

Zespół oświatowy

Ilona Szewczyk – lider

Magdalena Ostrowska-Anflik

Renata Sima

Małgorzata Leśniewska

 

Zespół wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

Urszula Apanowicz

Agata Drozdek

Dariusz Głowacki

Anna Laczek

Małgorzata Leśniewska

Mariola Kotas

Renata Sima

Edyta Michalak

Jolanta Pawlikowska

Ilona Szewczyk

Małgorzata Burkin

Magdalena Ostrowska-Anflik

Agnieszka Ziemska

Marta Ryba

Iwona Misztela

Magdalena Marcinkowska

Iwona Kaleta

 

Zespoły przedmiotowe

Zespół humanistyczny:

Ilona Szewczyk – lider

Mariola Kotas

Dariusz Głowacki

Edyta Michalak

Iwona Kaleta

 

Zespół matematyczno-przyrodniczy:

Jolanta Pawlikowska – lider

Agnieszka Ziemska

Sylwia Żelazko-Bień

Magdalena Marcinkowska

 

Zespół językowy:

Anna Laczek – lider

Marta Ryba

Magdalena Ostrowska-Anflik

 

Zespół edukacji wczesnoszkolnej:

Renata Sima – lider

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Agata Drozdek

 

Zespół do udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej:

Pedagog szkoły (p. M. Burkin) i wszyscy nauczyciele

 

Wykaz zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2021/2022

Ilona Szewczyk – Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego,  Zajęcia wspomagające – j. polski w kl. VIII, VI, V

Urszula Apanowicz – Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. III,  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. III

Agata Drozdek – Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. II,  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. Il.

Mariola Kotas – Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. VII,  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w kl. VII,  Zajęcia wspomagające z j. polskiego – w kl. IV,VII

Jolanta Pawlikowska – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,  Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. VIII,  Koło ekologiczne,  Koło matematyczne w kl. IV,  Zajęcia wspomagające z matematyki w kl. IV, V, VIII,

Anna Laczek – Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. V, Koło języka angielskiego w kl. V

Agnieszka Ziemska – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii kl. VII-VIII

Sylwia Żelazko-Bień – Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. VI,  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki l. V-VI,  Zajęcia wspomagające z matematyki w kl. VI, VII

Małgorzata Burkin – Zajęcia rewalidacyjne,  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Renata Sima – Zajęcia terapeutyczne w OP

Małgorzata Leśniewska – Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. I,  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. I

Terminarz uroczystości i imprez szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

TERMINARZ UROCZYSTOŚCI  I  IMPREZ SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp.

Rodzaj uroczystości

Data

Odpowiedzialni

1.      

79 rocznica Bitwy o Szosę Piotrkowską

2 IX 2018 r.

dyrektor, wszyscy nauczyciele

2.      

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 IX 2018 r.

dyrektor, wszyscy nauczyciele

3.      

Dzień Chłopca – dyskoteka

5 X 2018 r.

U. Apanowicz, A. Laczek

4.      

Dzień Edukacji Narodowej

12 X 2018 r.

A. Laczek, U. Apanowicz,                A. Grzywacz

5.      

Ślubowanie kl. I

26 X 2018 r.

M. Leśniewska, A. Drozdek

6.      

Dzień Papieża Jana Pawła II

17 X 2018 r.

I. Kaleta

7.      

Święto  Ziemniaka

X-XI 2018 r.

J. Pawlikowska, M. Leśniewska, K. Wojtania, A. Grzywacz

8.      

Święto Niepodległości    

09 XI 2018 r.

M. Kotas, I. Szewczyk,  A. Drozdek

9.      

Droga do Wolności” – międzyszkolny konkurs o historii Polski w 100-letnią rocznicę odzyskania Niepodległości

14 XI 2018

I. Szewczyk, E. Podogrocka

10.   

Andrzejki

29 XI 2018 r.

U. Apanowicz, A. Laczek

11.   

Św. Mikołaj odwiedza nasza szkołę

6 XII 2018 r.

wychowawcy klas

12.   

Jasełka, Świąteczne kolędowanie – spotkanie opłatkowe

20 XII 2018 r.

I. Kaleta, M. Kotas, A. Grzywacz

13.   

Dzień Babci i Dziadka

I 2019 r.

wychowawcy kl. I-III i OP

14.   

Choinka Szkolna

I-II 2019 r.

wszyscy nauczyciele

15.   

Walentynki – zabawy, konkursy, dyskoteka

14 II 2019 r.

U. Apanowicz,  A. Laczek

16.   

Święto Wiosny – Dzień Europejski

21 III 2019 r.

E. Podogrocka, A. Grzywacz,

U. Apanowicz, A. Laczek

17.   

Egzamin Ósmoklasisty

15,16,17 IV 2019

dyrektor

18.   

Dzień Ziemi – Kwiecień Miesiącem Kultury Zdrowotnej

21 IV 2019 r.

J. Pawlikowska, R. Sima,

K. Wojtania, A. Grzywacz

19.   

Szkolny Tydzień Życzliwości i Kultury Osobistej

V 2019 r.

K. Wojtania, A. Grzywacz,

E. Podogrocka

20.   

Święto 3 –Maja

V 2019 r.

M. Kotas, I. Szewczyk, E. Podogrocka

21.   

Dzień Patrona

8 V 2019 r.

A. Laczek, U. Apanowicz,

A. Grzywacz

22.   

Gminny Konkurs Czytelniczo – Literacki

V 2019 r.

A. Laczek, U. Apanowicz,

A. Grzywacz

23.   

Dzień Rodziny (piknik), w tym Dzień Dziecka  i Sportu Szkolnego

1 VI 2019 r.

wszyscy nauczyciele

24.   

Zakończenie Roku Szkolnego

21 VI 2019 r.

dyrektor, wszyscy nauczyciele