Przydział wychowawstw i innych zadań nauczycieli 2019/2020

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Oddział Przedszkolny – Renata Sima

Kl. I – Urszula Apanowicz, sala nr 1

Kl. II – Małgorzata Leśniewska, sala nr 9 (świetlica)

Kl. III – Agata Drozdek, sala nr 2

Kl. IV – Sylwia Żelazko – Bień, sala nr 3

Kl. V – Ewelina Podogrocka, sala nr 7

Kl. VI – Ilona Szewczyk, sala nr 4

Kl. VII – Mariola Kotas, sala nr 5

Kl. VIII – Jolanta Pawlikowska, sala nr 6

 Opieka nad organizacjami szkolnymi i innymi zadaniami

  1. Samorząd Szkolny – Urszula Apanowicz, Anna Laczek (wybór uczniów)

  2. Spółdzielnia Uczniowska „Grosik” – Urszula Apanowicz, Anna Laczek

  3. Oświata Zdrowotna – Małgorzata Burkin

  4. Biblioteka Szkolna – Anna Laczek

  5. Pedagog Szkolny – Kamila Wojtania

  6. Społeczny Inspektor Pracy – Renata Sima

  7. Odwóz i dowóz uczniów Kamila Wojtania, Małgorzata Burkin, Iwona Kaleta

  8. Opieka nad sztandarem Kl. VIII i p. Jolanta Pawlikowska

Zespoły przedmiotowo – badawcze i do spraw ewaluacji:

Zespoły przedmiotowe:

Zespół humanistyczny:

Ilona Szewczyk – lider

Mariola Kotas

Dariusz Głowacki

Aldona Szyl

Iwona Kaleta

Zespół matematyczno-przyrodniczy:

Jolanta Pawlikowska – lider

Kamila Wojtania

Małgorzata Burkin

Magdalena Marcinkowska

Zespół językowy:

Anna Laczek – lider

Marta Ryba

Ewelina Pdogrocka

Zespół edukacji wczesnoszkolnej:

Renata Sima – lider

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Agata Drozdek

Ww. zespoły działają cały rok szkolny. Działalność utrzymują dotychczasowe zespoły badawcze i do spraw ewaluacji, zespół wychowawczy, wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

Zespół wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli:

Urszula Apanowicz

Agata Drozdek

Dariusz Głowacki

Anna Laczek

Małgorzata Leśniewska

Mariola Kotas

Renata Sima

Ewelina Podogrocka

Jolanta Pawlikowska

Ilona Szewczyk

Małgorzata Burkin

Kamila Wojtania

Marta Ryba

Iwona Misztela

Magdalena Marcinkowska

Iwona Kaleta

Aldona Szyl

Mariola Smerczek

Sylwia Żelazko – Bień

Zespół badawczy i do spraw ewaluacji nr I

Urszula Apanowicz – lider

Agata Drozdek

Małgorzata Leśniewska

Renata Sima

Ewelina Podogrocka

Iwona Kaleta

Aldona Szyl

Małgorzata Burkin

Zespół badawczy i do spraw ewaluacji nr II

Mariola Kotas – lider

Ilona Szewczyk

Jolanta Pawlikowska

Anna Laczek

Dariusz Głowacki

Kamila Wojtania

Sylwia Żelazko-Bień

Magdalena Marcinkowska

Marta Ryba

Zespół Wychowawczy:

Agata Drozdek – lider

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Renata Sima

Mariola Kotas

Jolanta Pawlikowska

Ewelina Podogrocka

Ilona Szewczyk

Kamila Wojtania

Sylwia Żelazko-Bień

Zespół Oświatowy:

Ilona Szewczyk – lider

Kamila Wojtania

Renata Sima

Małgorzata Leśniewska

Zespół do udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej:

Pedagog szkoły (p. K. Wojtania) i wszyscy nauczyciele

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli w roku szk. 2019/2020

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Urszula Apanowicz (kl. I)

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. I

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. I

Zajęcia rozwijające – matematyka „Myślę logicznie” dla kl. II-III

Małgorzata Leśniewska (kl. II)

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. II

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. II

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla. Kl. IV-VIII

Agata Drozdek (kl. III)

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. III

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. III

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia rozwijające – przyroda „Mały przyrodnik” dla kl. I-III

Sylwia Żelazko – Bień

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl. IV-V

Zajęcia rozwijające „Młody informatyk” dla kl. IV-VI

Ewelina Podogrocka

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. V

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Koło przyrodniczo-geograficzne – „Znam swój kraj” dla kl. IV-VIII

Ilona Szewczyk

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego dla kl. V – VI

Zajęcia rozwijające – „Rozumiem i umiem się uczyć” dla kl. VI-VIII

Mariola Kotas

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. VII

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia rozwijające kreatywność dla kl. VII-VIII

Jolanta Pawlikowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. VIII, VI

Koło ekologiczne – Edukacja ekologiczna dla kl. IV-VII

Zajęcia rozwijające „Matematyka jest dla mnie” dla kl. IV-V

Anna Laczek

Zajęcia kształtujące kreatywność w kl. IV

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia rozwijające przedsiębiorczość – „Mały przedsiębiorca’ dla kl. VII-VIII

Kamila Wojtania

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii kl. VII-VIII

Zajęcia rozwijające – „Biologia i chemia od kuchni” dla kl. VII-VIII

Magdalena Marcinkowska

Zajęcia rozwijające – Koło matematyczno-fizyczne dla kl. IV-VIII

Małgorzata Burkin

Zajęcia rewalidacyjne dla ucz. kl. II

Gimnastyka korekcyjna

Renata Sima

Zajęcia terapeutyczne w OP

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Terminarz uroczystości i imprez szkolnych w roku szkolnym 20189/2020

TERMINARZ UROCZYSTOŚCI  I  IMPREZ SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp.

Rodzaj uroczystości

Data

Odpowiedzialni

1.      

79 rocznica Bitwy o Szosę Piotrkowską

2 IX 2018 r.

dyrektor, wszyscy nauczyciele

2.      

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 IX 2018 r.

dyrektor, wszyscy nauczyciele

3.      

Dzień Chłopca – dyskoteka

5 X 2018 r.

U. Apanowicz, A. Laczek

4.      

Dzień Edukacji Narodowej

12 X 2018 r.

A. Laczek, U. Apanowicz,                A. Grzywacz

5.      

Ślubowanie kl. I

26 X 2018 r.

M. Leśniewska, A. Drozdek

6.      

Dzień Papieża Jana Pawła II

17 X 2018 r.

I. Kaleta

7.      

Święto  Ziemniaka

X-XI 2018 r.

J. Pawlikowska, M. Leśniewska, K. Wojtania, A. Grzywacz

8.      

Święto Niepodległości    

09 XI 2018 r.

M. Kotas, I. Szewczyk,  A. Drozdek

9.      

Droga do Wolności” – międzyszkolny konkurs o historii Polski w 100-letnią rocznicę odzyskania Niepodległości

14 XI 2018

I. Szewczyk, E. Podogrocka

10.   

Andrzejki

29 XI 2018 r.

U. Apanowicz, A. Laczek

11.   

Św. Mikołaj odwiedza nasza szkołę

6 XII 2018 r.

wychowawcy klas

12.   

Jasełka, Świąteczne kolędowanie – spotkanie opłatkowe

20 XII 2018 r.

I. Kaleta, M. Kotas, A. Grzywacz

13.   

Dzień Babci i Dziadka

I 2019 r.

wychowawcy kl. I-III i OP

14.   

Choinka Szkolna

I-II 2019 r.

wszyscy nauczyciele

15.   

Walentynki – zabawy, konkursy, dyskoteka

14 II 2019 r.

U. Apanowicz,  A. Laczek

16.   

Święto Wiosny – Dzień Europejski

21 III 2019 r.

E. Podogrocka, A. Grzywacz,

U. Apanowicz, A. Laczek

17.   

Egzamin Ósmoklasisty

15,16,17 IV 2019

dyrektor

18.   

Dzień Ziemi – Kwiecień Miesiącem Kultury Zdrowotnej

21 IV 2019 r.

J. Pawlikowska, R. Sima,

K. Wojtania, A. Grzywacz

19.   

Szkolny Tydzień Życzliwości i Kultury Osobistej

V 2019 r.

K. Wojtania, A. Grzywacz,

E. Podogrocka

20.   

Święto 3 –Maja

V 2019 r.

M. Kotas, I. Szewczyk, E. Podogrocka

21.   

Dzień Patrona

8 V 2019 r.

A. Laczek, U. Apanowicz,

A. Grzywacz

22.   

Gminny Konkurs Czytelniczo – Literacki

V 2019 r.

A. Laczek, U. Apanowicz,

A. Grzywacz

23.   

Dzień Rodziny (piknik), w tym Dzień Dziecka  i Sportu Szkolnego

1 VI 2019 r.

wszyscy nauczyciele

24.   

Zakończenie Roku Szkolnego

21 VI 2019 r.

dyrektor, wszyscy nauczyciele

Zebrania z rodzicami 2019/20

W roku szkolnym 2019/2020 spotkania z rodzicami zaplanowano następująco:

Terminy zebrań z rodzicami:

16.09.2019 r.                              

21.11.2019 r.

30.01.2020 r.                              

28.05.2020 r.

Konsultacje z rodzicami – czwartek w godz. od 17:00 do 18:00

17.10.2019r.

19.12.2019r.

20.02.2020r.

19.03.2020r.

16.04.2020r.

10.06.2020r.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02.09.2019 r. – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

23 – 31.12.2019 r. – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

13 – 26.01.2020 r. – FERIE ZIMOWE

09 – 14. 04.202 0r. – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

21,22 i 23.04. 2020 r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

26.06.2020 r. – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne placówki, ustanawia w r. szkolnym 2019/2020 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

31 października 2019 r. (czwartek przed Wszystkimi Świętymi)

28 kwietnia 2020 r. (wtorek)

29 kwietnia 2020 r. ( środa)

30 kwietnia 2020 r. (czwartek przed 1 maja)

29 maja 2020 r. (piątek, Dzień Rodziny)

3 dni na egzamin ósmoklasisty