Zebrania z rodzicami 2019/20

W roku szkolnym 2019/2020 spotkania z rodzicami zaplanowano następująco:

Terminy zebrań z rodzicami:

16.09.2019 r.                              

21.11.2019 r.

30.01.2020 r.                              

28.05.2020 r.

Konsultacje z rodzicami – czwartek w godz. od 17:00 do 18:00

17.10.2019r.

19.12.2019r.

20.02.2020r.

19.03.2020r.

16.04.2020r.

10.06.2020r.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02.09.2019 r. – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

23 – 31.12.2019 r. – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

13 – 26.01.2020 r. – FERIE ZIMOWE

09 – 14. 04.202 0r. – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

21,22 i 23.04. 2020 r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

26.06.2020 r. – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne placówki, ustanawia w r. szkolnym 2019/2020 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

31 października 2019 r. (czwartek przed Wszystkimi Świętymi)

28 kwietnia 2020 r. (wtorek)

29 kwietnia 2020 r. ( środa)

30 kwietnia 2020 r. (czwartek przed 1 maja)

29 maja 2020 r. (piątek, Dzień Rodziny)

3 dni na egzamin ósmoklasisty