Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej – 2021/2022

SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie uprzejmie informuje,

że w dniach  1 – 19 marca 2021 r.

 odbędzie się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie 

na rok szkolny 2021/2022.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Do pierwszej klasy zapisujemy dzieci urodzone:

– w 2014 r. (siedmiolatki)

– w 2015 r. (sześciolatki), jeżeli:

– korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej

albo

– nie korzystały z wychowania przedszkolnego i uzyskały opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci urodzone:

– w 2015 r (sześciolatki – obowiązek)

– w 2016 r. (pięciolatki – mają prawo)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: (lub w sekretariacie szkoły)

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szk. 2021/2022 + Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia.
  2. OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata – Załącznik Nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.
  3. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie na rok szk. 2021/2022 (dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) + Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia.
  4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie na rok szk. 2021/2022 (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) + Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia.
  5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym – Zarządzenie Dyrektora Szkoły.

Szkoła Branżowa I-ego stopnia

Szkoła Branżowa I-ego stopnia, wspólnie z ZS CKZ w Bujnach w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuować kierunek kształcenia: Operator Obrabiarek Skrawających.

Oferta przygotowana została dla absolwentów szkół podstawowych. Najważniejsze informacje zostały zawarte w ulotce, osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami (np. kwestia wynagradzania uczniów szkoły branżowej), proszone są o kontakt bezpośrednio z firmą bądź szkołą, z którą współpracujemy.

Ulotka reklamowa Haering

Mleko oraz owoce i warzywa w szkole

W związku z  wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511 z późn. zm.)

szkoła musi pozyskać pisemną informację od  rodziców z kl. IV-V, których dzieci uczestniczą w Programie dla szkól (chodzi o mleko lub owoce i warzywa) w formie pisemnej, którzy wyrażą zgodę na osobisty odbiór produktów w wyznaczonych przez szkołę dniach  dla dzieci uczących się w systemie zdalnym: do pobrania i osobistego dostarczenia  do szkoły załącznik nr XII.
Informację, w formie pisemnej – np. korespondencji emailowej należy również przedstawić w sytuacji, gdy  rodzic nie wyraża zgody i  nie jest zainteresowany.
Ponadto istnieje możliwość dla uczniów z klas VI, VII, VIII skorzystania z tego programu i zobowiązania się do odbioru owoców i warzyw lub mleka ze szkoły w dniach wskazanych przez szkołę. Zainteresowani wypełniają i dostarczają do szkoły załącznik nr XII. Pozostali, którzy nie chcą przesyłają do szkoły drogą emailową pisemną informację o rezygnacji.
Prosimy potraktować sprawę jako pilną i zwracamy się z prośbą o dostarczenie informacji do 10 lutego br. osobiście lub drogą e-mailową. 

Awaria szkolnego Internetu

Ze względu na awarię szkolnego Internetu nauczyciele będą prowadzić zajęcia od godz. 11.00 z domu. Część uczniów też będzie miała kłopoty z dostępem do Internetu. Prosimy o cierpliwość i ewentualny kontakt telefoniczny z kolegami w celu uzyskania informacji na temat lekcji do uzupełnienia. Awaria może potrwać do godz. 13.00.

Zdalne nauczanie klasy I-III

Od poniedziałku  9 listopada 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN uczniowie klas I-III przechodzą na zdalne nauczanie.

Klasy II-III będą korzystały z aplikacji Mictosoft Teams, a klasa I pozostaje na Class Dojo. Zajęcia będą się odbywały wg dotychczasowego planu lekcji po 30 min.. Instrukcja logowania

Dzieci z Oddziału przedszkolnego mają zajęcia stacjonarne w szkole. Autobus szkolny będzie kursował  bez zmian. Nie będzie obiadów.

Materiały informacyjne Kuratorium Oświaty w Łodzi dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

https://www.gov.pl/attachment/12840f42-f550-49cc-b873-39bafce8467a
https://www.gov.pl/attachment/0e8eccf3-c8c4-4cb4-ba2e-77a0b823a080
https://www.gov.pl/attachment/60105389-d38b-40ee-9b71-56fd0ca27495
https://www.gov.pl/attachment/38aedae4-33f5-4490-9082-682276a14701
https://www.gov.pl/attachment/2d4fa944-af95-4cd6-b55f-dd5e071f4127
https://www.gov.pl/attachment/4816d40d-9600-4418-a2c0-759e37b0f2bb
https://www.gov.pl/attachment/8bc0da96-54d9-4e46-8471-1fbe90e4dd76
https://www.gov.pl/attachment/1a286dc4-08cd-4d99-8b6f-ef4112da2f83
https://www.gov.pl/attachment/bc2a038e-9d13-4a29-b382-b989ce61ec63
https://www.gov.pl/attachment/ada6fd49-6e44-4b37-a580-4b34e338959b
https://www.gov.pl/attachment/466f491f-f010-4382-b43d-11f44b5141e2

Dziękujemy za dotychczasowe rozpowszechnianie rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami koronawirusa.
Na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie,
www.gov.pl/koronawirus.

Zdalne nauczanie dla klas IV-VIII

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Milejowie informuje, że od 26 października 2020r. (poniedziałek) do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą na zdalne nauczanie.
Wszystkie zajęcia odbywają się wg dotychczasowego planu zajęć, a wszelkie  dodatkowe informacje otrzymają uczniowie od wychowawców, wg wcześniejszych ustaleń, przez dotychczasowy kontakt e-mail, e-dziennik lub Google Classroom, na którym uczniowie mają założone konta.
Zajęcia dla Oddziału przedszkolnego i uczniów klas I – III będą odbywały się stacjonarnie w szkole zgodnie z planem lekcyjnym.
Dowóz dzieci i świetlica będą funkcjonowały bez zmian.