Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej – 2021/2022

SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie uprzejmie informuje,

że w dniach  1 – 19 marca 2021 r.

 odbędzie się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie 

na rok szkolny 2021/2022.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Do pierwszej klasy zapisujemy dzieci urodzone:

– w 2014 r. (siedmiolatki)

– w 2015 r. (sześciolatki), jeżeli:

– korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej

albo

– nie korzystały z wychowania przedszkolnego i uzyskały opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci urodzone:

– w 2015 r (sześciolatki – obowiązek)

– w 2016 r. (pięciolatki – mają prawo)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: (lub w sekretariacie szkoły)

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szk. 2021/2022 + Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia.
  2. OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata – Załącznik Nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.
  3. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie na rok szk. 2021/2022 (dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) + Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia.
  4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie na rok szk. 2021/2022 (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) + Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia.
  5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym – Zarządzenie Dyrektora Szkoły.

Szkoła Branżowa I-ego stopnia

Szkoła Branżowa I-ego stopnia, wspólnie z ZS CKZ w Bujnach w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuować kierunek kształcenia: Operator Obrabiarek Skrawających.

Oferta przygotowana została dla absolwentów szkół podstawowych. Najważniejsze informacje zostały zawarte w ulotce, osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami (np. kwestia wynagradzania uczniów szkoły branżowej), proszone są o kontakt bezpośrednio z firmą bądź szkołą, z którą współpracujemy.

Ulotka reklamowa Haering

Mleko oraz owoce i warzywa w szkole

W związku z  wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511 z późn. zm.)

szkoła musi pozyskać pisemną informację od  rodziców z kl. IV-V, których dzieci uczestniczą w Programie dla szkól (chodzi o mleko lub owoce i warzywa) w formie pisemnej, którzy wyrażą zgodę na osobisty odbiór produktów w wyznaczonych przez szkołę dniach  dla dzieci uczących się w systemie zdalnym: do pobrania i osobistego dostarczenia  do szkoły załącznik nr XII.
Informację, w formie pisemnej – np. korespondencji emailowej należy również przedstawić w sytuacji, gdy  rodzic nie wyraża zgody i  nie jest zainteresowany.
Ponadto istnieje możliwość dla uczniów z klas VI, VII, VIII skorzystania z tego programu i zobowiązania się do odbioru owoców i warzyw lub mleka ze szkoły w dniach wskazanych przez szkołę. Zainteresowani wypełniają i dostarczają do szkoły załącznik nr XII. Pozostali, którzy nie chcą przesyłają do szkoły drogą emailową pisemną informację o rezygnacji.
Prosimy potraktować sprawę jako pilną i zwracamy się z prośbą o dostarczenie informacji do 10 lutego br. osobiście lub drogą e-mailową.