Wyniki konkursu z biologii:

symbol 4906 – 25 pkt.
              119- 18 pkt.
              107 – 23 pkt.
             4875 – 24 pkt.
              122 – 25 pkt.
                87 – 29 pkt.
                75 – 35 pkt.
            4894 – 26 pkt.

Wyniki konkursu z historii

Wyniki konkursu:
symbol: 157 – 49 pkt.
              118 – 44 pkt.
              115 – 42 pkt.
               125 – 53 pkt.
                 59 – 63 pkt.
               119 – 46 pkt.
               122 – 64 pkt.
                 69 – 50 pkt.

Wyniki konkursu z chemii

Wyniki konkursu :
symbol 107 – 57 pkt.
             119 – 44 pkt.
             75 – 69 pkt.
             122 – 69 pkt.

Wyniki konkursu z języka polskiego:

symbol 107 – 13 pkt.
                 65 – 21 pkt.
                 59 – 15 pkt.
                 87 – 21 pkt.
                 49 – 21 pkt.
               122 – 18 pkt.

                 75 – 25 pkt