Wyniki konkursu z biologii:

symbol 4906 – 25 pkt.
              119- 18 pkt.
              107 – 23 pkt.
             4875 – 24 pkt.
              122 – 25 pkt.
                87 – 29 pkt.
                75 – 35 pkt.
            4894 – 26 pkt.

Wyniki konkursu z historii

Wyniki konkursu:
symbol: 157 – 49 pkt.
              118 – 44 pkt.
              115 – 42 pkt.
               125 – 53 pkt.
                 59 – 63 pkt.
               119 – 46 pkt.
               122 – 64 pkt.
                 69 – 50 pkt.

Wyniki konkursu z chemii

Wyniki konkursu :
symbol 107 – 57 pkt.
             119 – 44 pkt.
             75 – 69 pkt.
             122 – 69 pkt.

Wyniki konkursu z języka polskiego:

symbol 107 – 13 pkt.
                 65 – 21 pkt.
                 59 – 15 pkt.
                 87 – 21 pkt.
                 49 – 21 pkt.
               122 – 18 pkt.

                 75 – 25 pkt

Awaria szkolnego Internetu

Ze względu na awarię szkolnego Internetu nauczyciele będą prowadzić zajęcia od godz. 11.00 z domu. Część uczniów też będzie miała kłopoty z dostępem do Internetu. Prosimy o cierpliwość i ewentualny kontakt telefoniczny z kolegami w celu uzyskania informacji na temat lekcji do uzupełnienia. Awaria może potrwać do godz. 13.00.

Zdalne nauczanie klasy I-III

Od poniedziałku  9 listopada 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN uczniowie klas I-III przechodzą na zdalne nauczanie.

Klasy II-III będą korzystały z aplikacji Mictosoft Teams, a klasa I pozostaje na Class Dojo. Zajęcia będą się odbywały wg dotychczasowego planu lekcji po 30 min.. Instrukcja logowania

Dzieci z Oddziału przedszkolnego mają zajęcia stacjonarne w szkole. Autobus szkolny będzie kursował  bez zmian. Nie będzie obiadów.

Materiały informacyjne Kuratorium Oświaty w Łodzi dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

https://www.gov.pl/attachment/12840f42-f550-49cc-b873-39bafce8467a
https://www.gov.pl/attachment/0e8eccf3-c8c4-4cb4-ba2e-77a0b823a080
https://www.gov.pl/attachment/60105389-d38b-40ee-9b71-56fd0ca27495
https://www.gov.pl/attachment/38aedae4-33f5-4490-9082-682276a14701
https://www.gov.pl/attachment/2d4fa944-af95-4cd6-b55f-dd5e071f4127
https://www.gov.pl/attachment/4816d40d-9600-4418-a2c0-759e37b0f2bb
https://www.gov.pl/attachment/8bc0da96-54d9-4e46-8471-1fbe90e4dd76
https://www.gov.pl/attachment/1a286dc4-08cd-4d99-8b6f-ef4112da2f83
https://www.gov.pl/attachment/bc2a038e-9d13-4a29-b382-b989ce61ec63
https://www.gov.pl/attachment/ada6fd49-6e44-4b37-a580-4b34e338959b
https://www.gov.pl/attachment/466f491f-f010-4382-b43d-11f44b5141e2

Dziękujemy za dotychczasowe rozpowszechnianie rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami koronawirusa.
Na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie,
www.gov.pl/koronawirus.

Zdalne nauczanie dla klas IV-VIII

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Milejowie informuje, że od 26 października 2020r. (poniedziałek) do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą na zdalne nauczanie.
Wszystkie zajęcia odbywają się wg dotychczasowego planu zajęć, a wszelkie  dodatkowe informacje otrzymają uczniowie od wychowawców, wg wcześniejszych ustaleń, przez dotychczasowy kontakt e-mail, e-dziennik lub Google Classroom, na którym uczniowie mają założone konta.
Zajęcia dla Oddziału przedszkolnego i uczniów klas I – III będą odbywały się stacjonarnie w szkole zgodnie z planem lekcyjnym.
Dowóz dzieci i świetlica będą funkcjonowały bez zmian.