Witaj szkoło! :))

Od 4 maja 2021r. wszyscy uczniowie klas I-III wracają do szkoły.  Wznawiamy naukę stacjonarną z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Na terenie szkoły obowiązuje – noszenie maseczek i dezynfekcja rąk.

Autobus będzie kursował według wcześniejszego rozkładu jazdy.

Przypominamy o zabraniu podręczników, artykułów papierniczych i przyborów szkolnych.

Program dla szkół

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do dotychczasowej współpracy w zakresie realizacji „Programu dla szkół” oraz mając na uwadze nałożone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych, a w konsekwencji czasowe ich zamknięcie w związku obecną sytuacją epidemiczną przekazujemy Państwu List do rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”.

Czytaj dalej Program dla szkół

„ROZWIŃMY SKRZYDŁA – poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza” – realizacja 2019-2021

Projekt

Rozwińmy skrzydła

– poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza

współfinansowany przez Unię Europejską,

z Europejskiego Funduszu Społecznego

 Program był realizowany w ramach Osi Priorytetowej

XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie

XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie

XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej „ROZWIŃMY SKRZYDŁA – poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza” – realizacja 2019-2021