„ROZWIŃMY SKRZYDŁA – poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza” – realizacja 2019-2021

Projekt

Rozwińmy skrzydła

– poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza

współfinansowany przez Unię Europejską,

z Europejskiego Funduszu Społecznego

 Program był realizowany w ramach Osi Priorytetowej

XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie

XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie

XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej „ROZWIŃMY SKRZYDŁA – poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza” – realizacja 2019-2021