2021 10 14 DEN

Dnia 14 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Iwona Misztela, która podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za trud wychowania młodego pokolenia.

Następnie wręczyła nagrody dyrektora za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, które w tym roku otrzymali: p. Anna Laczek, p. Jolanta Pawlikowska, p. Agata Drozdek. Za wkład i zaangażowanie w życie szkoły mimo trudności związanych z pandemią nagrodę dyrektora otrzymali również pracownicy szkoły: p. Milena Domańska, p. Barbara Marcinkowska i p. Arkadiusz Bińczyk. Serdeczne życzenia do nauczycieli i pracowników szkoły przekazali, obecni na uroczystości,  radni Gminy Rozprza – pan Andrzej Matuszczyk i pan Tomasz Gemel. Do życzeń przyłączył się również Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza – Julian Misztela. Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny, w którym wzięli udział uczniowie klas VIII, IV i II.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Iwona Kaleta i p. Małgorzata Burkin.