2021 10 01 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

1 października odbył się w naszej szkole już XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Została powołana komisja w skład, której wchodzili koordynatorzy: p. dyrektor Iwona Misztela i p. Sylwia Żelazko-Bień, a także asystenci – uczniowie klasy 6. Ten dzień przebiegał pod hasłem: „Młodsi uczniowie sprawdzają, czy starsi tabliczkę znają?”.

Sprawdzano „tabliczkową wiedzę” podczas przygotowanych egzaminów. Uczestniczyli w niej wszyscy, zarówno egzaminowani, jak i egzaminatorzy – asystenci. Na pierwszych godzinach lekcyjnych asystenci wręczali uczniom losy z zestawem działań „ tabliczkowych”. Sprawdzali poprawność ich wypełnienia wśród starszych uczniów, pomagali młodszym. Za dobre rozwiązania wręczali egzaminowanym uczniom „odznakę eksperta tabliczki mnożenia”, a także słodki drobiazg. Oczywiście to nie koniec, bo dzieci były poproszone o wylosowanie zagadek, które rozwiązywały na czas. Najlepszych nagrodzono drobnym upominkiem. Ten dzień minął miło, sympatycznie i słodko, a przede wszystkim pożytecznie.