2021 09 01 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Na uroczystości oprócz uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców obecni byli również Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk i Proboszcz Parafii Milejów Piotr Kotas.

Wójt Janusz Jędrzejczyk odczytał akt przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie  Pani Iwonie Miszteli na okres 01.07.2021r.-30.06.2026r.. W imieniu Rady Rodziców gratulacje złożyła Przewodnicząca RR – Ewa Adaszek i  Anna Woźniak, a w imieniu nauczycieli i pracowników szkoły – Urszula Apanowicz i Elżbieta Piątek.

Dyrektor Iwona Misztela przedstawiła zebranym grono pedagogiczne, przydział wychowawstw i izb lekcyjnych oraz życzyła uczniom wielu niezapomnianych chwil spędzonych w szkole, poszerzania wiedzy i umiejętności, aby mogli godnie reprezentować imię naszej szkoły.

„Rok szkolny 2021/2022 uważam za otwarty!” –  takimi słowami dyr. szkoły mgr Iwona Misztela zakończyła uroczystość rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego i zaprosiła uczniów do klas na spotkanie z wychowawcami.