Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej – 2021/2022

SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie uprzejmie informuje,

że w dniach  1 – 19 marca 2021 r.

 odbędzie się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie 

na rok szkolny 2021/2022.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Do pierwszej klasy zapisujemy dzieci urodzone:

– w 2014 r. (siedmiolatki)

– w 2015 r. (sześciolatki), jeżeli:

– korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej

albo

– nie korzystały z wychowania przedszkolnego i uzyskały opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci urodzone:

– w 2015 r (sześciolatki – obowiązek)

– w 2016 r. (pięciolatki – mają prawo)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: (lub w sekretariacie szkoły)

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szk. 2021/2022 + Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia.
  2. OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata – Załącznik Nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.
  3. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie na rok szk. 2021/2022 (dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) + Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia.
  4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie na rok szk. 2021/2022 (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) + Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia.
  5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym – Zarządzenie Dyrektora Szkoły.