Mleko oraz owoce i warzywa w szkole

W związku z  wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511 z późn. zm.) szkoła musi pozyskać pisemną informację od  rodziców z kl. IV-V, których dzieci uczestniczą w Programie dla szkól (chodzi o mleko lub owoce i warzywa) w formie pisemnej, którzy wyrażą zgodę na osobisty odbiór produktów w wyznaczonych przez szkołę dniach  dla dzieci uczących się w systemie zdalnym: do pobrania i osobistego dostarczenia  do szkoły załącznik nr XII.

Informację, w formie pisemnej – np. korespondencji emailowej należy również przedstawić w sytuacji, gdy  rodzic nie wyraża zgody i  nie jest zainteresowany.
Ponadto istnieje możliwość dla uczniów z klas VI, VII, VIII skorzystania z tego programu i zobowiązania się do odbioru owoców i warzyw lub mleka ze szkoły w dniach wskazanych przez szkołę. Zainteresowani wypełniają i dostarczają do szkoły załącznik nr XII. Pozostali, którzy nie chcą przesyłają do szkoły drogą emailową pisemną informację o rezygnacji.
Prosimy potraktować sprawę jako pilną i zwracamy się z prośbą o dostarczenie informacji do 10 lutego br. osobiście lub drogą e-mailową.