Wyniki konkursu z historii

Wyniki konkursu:
symbol: 157 – 49 pkt.
              118 – 44 pkt.
              115 – 42 pkt.
               125 – 53 pkt.
                 59 – 63 pkt.
               119 – 46 pkt.
               122 – 64 pkt.
                 69 – 50 pkt.