Wyniki konkursu z chemii

Wyniki konkursu :
symbol 107 – 57 pkt.
             119 – 44 pkt.
             75 – 69 pkt.
             122 – 69 pkt.