Wyniki konkursu z języka polskiego:

symbol 107 – 13 pkt.
                 65 – 21 pkt.
                 59 – 15 pkt.
                 87 – 21 pkt.
                 49 – 21 pkt.
               122 – 18 pkt.

                 75 – 25 pkt