2020 10 14 DEN

14 października obchodziliśmy uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Część oficjalną rozpoczęła Dyrektor Szkoły Iwona Misztela, która powitała przybyłych na uroczystość uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie pani dyrektor złożyła życzenia kadrze pedagogicznej i pracownikom, podkreślając duży wkład i zaangażowanie w życie szkoły mimo trudności związanych z pandemią. Po odczytaniu życzeń, jakie nadeszły od Wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka, wręczyła „Nagrody Dyrektora”, które w tym roku otrzymali – Urszula Apanowicz, Ilona Szewczyk, Ewelina Podogrocka, Elżbieta Piątek i Sylwia Depczyńska.

Po części oficjalnej głos zabrała młodzież, która pod kierunkiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego – Anny Laczek i Urszuli Apanowicz, zaprezentowała część artystyczną, w której, w żartobliwy sposób, zaprezentowane zostały scenki związane z nauką, jakie rozgrywają się zarówno w domach, jak i w szkole.