2020 09 01 ekopracownia „Gram w zielone”, wiata rowerowa

W roku szkolnym 2019/2020 zostały ukończone dwie inwestycje.
Odbudowa wiaty na rowery. Koszty odbudowy zostały pokryte z budżetu szkoły przy wsparciu Rady Rodziców, organu prowadzącego oraz innych przyjaciół szkoły.

Dyrektor oraz cała społeczność szkolna dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do ukończenia tej budowy:
Wójtowi Gminy panu Januszowi Jędrzejczykowi,
Radzie Rodziców i pani przewodniczącej Ewie Adaszek,
Dyrektorowi Julianowi Miszteli i pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza,
Firmie Erwik – Monika Rużycka i Rafał Rużycki,
panu Zbigniewowi Ogłozie,
panu Grzegorzowi Pirkowi.
Ponadto w szkole została utworzona ekopracownia „Gram w zielone”. Znajduje się ona w sali nr 4, która została poddana całkowitemu remontowi. W sali położono gładź gipsową na  ścianach i na suficie, wymieniono oświetlenie na lampy ledowe, wymieniono wszystkie meble oraz rolety w oknach. Została zamontowana nowa tablica interaktywna, utworzono stanowiska do mikroskopowania. Pracownia została wyposażona w 12 tabletów oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych. Koszt tej inwestycji to 50 tys. zł, które szkoła otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, przy udziale własnym 5 tys. zł. Mamy nadzieję, że praca w tej pracowni będzie dla uczniów i nauczycieli samą przyjemnością.