Zaświadczenia

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

31 lipca 2020 r.  w godzinach od 12.30 do 13.30 w sekretariacie szkoły.