Dni wolne

W tym i przyszłym tygodniu przypada łącznie, aż 5 dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Są to:

11 czerwca  – Boże Ciało (czwartek)

12 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek)

16, 17, 18 czerwca (wtorek, środa, czwartek) – egzaminy ósmoklasistów – nie ma w tych dniach zajęć dydaktycznych.