Konsultacje dla uczniów kl. IV-VIII

Od 03.06.2020 r. na terenie szkoły odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas IV-VIII.

Aby uczeń mógł uczestniczyć w konsultacjach należy zapoznać się z:

  • Wytycznymi GIS
  • Procedurą postępowania mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji
  • Harmonogramem konsultacji
  • oraz wypełnić i dostarczyć (jednorazowo, do pobrania poniżej) – Oświadczenie rodziców.

Załączniki:

Harmonogram konsultacji

Oświadczenie rodziców

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji

Wytyczne GIS