Klasa 8

Konsultacje dla uczniów klasy 8 odbędą się według  planu omówionego z nauczycielami według ustalonych zasad.

O decyzji Sanepidu dla klas 8 oraz szczegółowych procedurach zachowania w szkole uczniowie zostaną poinstruowani na miejscu.