W Milejowie też działa „Widzialna ręka”

Społeczność Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie kieruje słowa serdecznego podziękowania dla sklepu spożywczego „Groszek” w Milejowie za przekazanie nam laptopa. Urządzenie to będzie służyło naszym
uczniom i zostanie wykorzystane przez nich w czasie zdalnego nauczania.

Dziękujemy