Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne placówki, ustanawia w r. szkolnym 2020/2021 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

  1. 2 listopada 2020 r.
  2. 21-22 grudnia 2020 r. (2 dni przed świętami)
  3. 4 czerwca 2021 r. (dzień po Bożym Ciele)
  4. 2 czerwca 2021 r. (środa Dzień Rodziny)
  5. 3 dni na egzamin ósmoklasisty – 25-27 maja 2021 r.