Style uczenia się

Style uczenia się opierają się na założeniu, że każdy z nas na swó sposób odbiera informacje płynące ze świata i w indywidualny sposób je przetwarzania. To dlatego uczymy się w różny sposób. Idąc dalej wielu specjalistów jest zdania, że znając swój styl uczenia się, można zwiększać efektywność nauki, wpływać na szybkość przyswajania wiedzy.

Rozwiąż test, a przekonasz się, do którego stylu jest Ci najbliżej. 

1)      Co zostaje Ci w pamięci po kilku dniach od spotkania nieznanej Ci wcześniej osoby?

a)      jej twarz

b)      jej imię /nazwisko

c)      to, co czułeś będąc w jej towarzystwie, lub to, co robiliście razem

2)      Gdy uczysz się czegoś nowego, w jaki sposób robisz to najchętniej?

a)      czytasz tekst podany w dowolny sposób, oglądasz ilustracje, wykresy itp.

b)      słuchasz wykładu, dyskutujesz na dany temat, zadajesz pytania

c)      notujesz, wykonujesz rysunki, konstruujesz, poruszasz się, odgrywasz role

3)      Jaki rodzaj książek czytasz najchętniej?

a)      książki, które zawierają opisy pomagające Ci wyobrazić sobie to, co się dzieje

b)      książki zawierające informacje faktograficzne, historyczne lub dużo dialogów

c)      książki o uczuciach i emocjach bohaterów, z wartką akcją, poradniki

4)      Którą z poniższych czynności wykonujesz najchętniej w czasie wolnym?

a)      czytasz książkę lub przeglądasz czasopismo

b)      słuchasz książki nagranej na płytę, rozmowy w radiu, słuchasz muzyki

c)      uprawiasz sport, grasz w grę wymagającą ruchu, spacerujesz, piszesz, rysujesz

5)      Które z wymienionych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje sposób, w jaki się uczysz?

a)      podczas nauki nie przeszkadza Ci muzyka lub inne dźwięki

b)      nie potrafisz się uczyć, gdy w Twoim pobliżu słychać muzykę lub inne dźwięki

c)      musisz czuć się wygodnie, dekoncentruje Cię działalność i ruchy innych osób

6)      Gdy z kimś rozmawiasz, gdzie kierujesz wzrok?

a)      patrzysz na twarz rozmówcy i tego samego oczekujesz od niego

b)      spoglądasz krótko na rozmówcę, po czym Twój wzrok wędruje na prawo i lewo

c)      patrzysz na wyraz twarzy rozmówcy, po czym spoglądasz w dół lub w bok

7)      Które z poniższych stwierdzeń najlepiej do Ciebie pasuje?

a)      zwracasz uwagę na kolory, kształty, wzory i desenie

b)      lubisz wokół siebie bodźce słuchowe, gdy jest za cicho, nucisz, głośno mówisz itp.

c)      nie potrafisz siedzieć nieruchomo, wiercisz się, niespokojnie ruszasz nogami

8)      Czego najbardziej nie lubisz, podczas gdy ktoś Cię uczy?

a)      słuchania wykładu, na którym nie wykorzystuje się żadnych pomocy wizualnych

b)      czytania po cichu, bez żadnych słownych wyjaśnień czy dyskusji

c)      niemożności rysowania czy pisania, patrzenia i słuchania w bezruchu

9)      Gdybyś miał zapamiętać nowe słowo, zrobiłbyś to najlepiej:

a)      widząc je

b)      słysząc je

c)      zapisując je

WYNIKI:

Liczba odpowiedzi a)………………Wzrokowcy

Liczba odpowiedzi b)……………….Słuchowcy

Liczba odpowiedzi c)……………….Czuciowcy/ Kinestetycy

Wzrokowcy

Jeśli jesteś wzrokowcem, najbardziej w nauce pomogą Ci:

» informacje wzrokowe w formie słów i liczb, przedstawione jasno i systematycznie,
» materiały drukowane: książki, gazety, podręczniki, instrukcje, tabele, wykresy, plakaty,
» porządek wokół siebie,
» plan, według którego będziesz pracował,
» jeśli najpierw przeczytasz, zanim coś zrobisz,
» kontakt wzrokowy z nauczycielem,
» pomoce naukowe w formie graficznej lub jeśli sam stworzysz notatki w formie ilustracji, schematów, map myśli umożliwiających spojrzenie na całość zagadnienia od razu,
» praca w miejscu kolorowym, atrakcyjnym wizualnie, inspirującym,
» wygodne miejsce do siedzenia,
» przy czytaniu będziesz wyobrażać sobie treść w formie barwnego filmu,
» ważne informacje zaznaczone kolorem,
» notatki na karteczkach i przyczepianie ich w miejscach, na które często patrzysz.

Słuchowcy

Słuchowiec będzie się uczył najbardziej efektywnie, jeśli:

» może słuchać innych i dyskutować o swoich koncepcjach,
» nie będzie słuchał żadnej muzyki w tle podczas nauki i czytania – musi być absolutna cisza (chociaż bardzo lubisz muzykę),
» będzie dbać o uporządkowane otoczenie z segregatorami i harmonogramami,
» będzie odczytywał na głos teksty do nauczenia się albo będzie je głośno powtarzał lub odsłucha nagrania z płyty,
» będzie pracował z drugą osobą, omawiając zagadnienia,
» będzie dobrze słyszeć nauczyciela,
» będzie podsumowywać w formie krótkich zdań najważniejsze treści z danej części szkolenia czy materiału, z którego się uczysz,
» opowie komuś to, czego się już nauczył,
» poprosi kogoś o przepytanie z opanowanego materiału.

Czuciowcy/ Kinestetycy

Jeśli jesteś uczuciowcem, nauka najlepiej pójdzie Ci, jeśli:

» wykorzystasz doświadczania i eksperymenty – najlepsze zajęcia dla ciebie to warsztaty, gdzie możesz próbować nowych rzeczy i wymieniać się z innymi swoimi przeżyciami,
» będziesz notował, bo już samo pisanie pomaga ci zapamiętać i uporządkować materiał, lepiej myślisz i słuchasz, gdy bazgrzesz, rysujesz lub trzymasz coś w dłoni, np. długopis,
» będziesz słuchać swojej ulubionej muzyki,
» będziesz wykonywać szkice i rysunki,
» zadbasz o przyjazną atmosferę w miejscu, gdzie masz się uczyć; negatywne emocje obniżają twoją zdolność koncentracji,
» podczas czytania będziesz robić notatki kolorowymi pisakami lub ważne pojęcia zapiszesz ozdobną czcionką,
» mapy umysłowe z wieloma ilustracjami ułatwiają ci zapamiętanie materiału.
» będziesz w ruchu, np. chodząc po pokoju,
» będziesz pisać na dużych tablicach lub planszach w pozycji stojącej,
» do nauki włączysz gestykulację i odgrywanie czytanych treści, to pomoże ci lepiej zapamiętywać,
» będziesz grał w gry edukacyjne i ruchowe,
» otoczenie pozostanie nieruchome, bo ruchy innych mocno cię rozpraszają,
» przed rozpoczęciem nauki przejrzysz cały rozdział, oglądając ilustracje i wykresy.

Aby uczyć się efektywnie, warto zadbać o dobrą atmosferę. Aby ją stworzyć, dobrze jest wykorzystać wiedzę o preferencjach zmysłowych. I tak kinestetyka w dobry nastrój wprowadzi poprzedzająca naukę aktywność fizyczna, słuchowca – posłuchanie muzyki, a wzrokowca – uporządkowane biurko.

Źródła:

http://www.edulider.pl/edukacja/style-uczenia-sie-wzrokowcy-cz-i

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,24806853,style-uczenia-sie-sluchowcy-wzrokowcy-kinestetycy-czuciowcy.html

https://www.focus.pl/artykul/zmyslowe-lekcje?page=3