NOWY PLAN LEKCJI

W związku z wprowadzeniem w szkołach zdalnego nauczania, prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami funkcjonowania szkoły.

LEKCJE ZDALNE

Harmonogram zajęć zdalnych obowiązujący od 27 marca 2020 r..

1. Nowy plan lekcji dla klas 1-3 i OP

2. Nowy plan lekcji dla klas 4-8

Informacje o zadaniach do pracy samodzielnej w domu będą udostępniane przez nauczycieli na dotychczasowych, umówionych i przetestowanych wcześniej zasadach.

REGULAMIN ZAJĘĆ ZDALNYCH

3.Uruchomione zostaną również LEKCJE ONLINE VIDEOKONFERENCJE, które będą odbywać się między innymi przez aplikację ZOOM.

W razie trudności służymy instrukcją korzystania:

4. Nauczyciele pracują nad uruchomieniem e-dziennika, do którego Rodzice otrzymają hasła dostępu, o czym zostaną poinformowani przez wychowawców.

5. Każdy Rodzic otrzymał na swoją pocztę e-mail informacje z danymi do kontaktu z każdym nauczycielem. Prosimy o rozsądne korzystanie z tych informacji.

Na naszej stronie sukcesywnie będą zamieszczane nowe informacje – prosimy o ich śledzenie.