Zdalne nauczanie

Informacja MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN wszystkie szkoły od środy  25 marca 2020 roku przystępują do zdalnego nauczania, w którym obowiązkowo uczestniczą wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz wspomagający szczególnie młodszych uczniów rodzice.

W przypadku trudności z łącznością prosimy o kontakt z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym, jednakże nie zwalnia to uczniów z obowiązku szkolnego.

W związku z wprowadzeniem w naszej szkole zdalnego nauczania informujemy, że zmieniają się zasady umieszczania informacji dla uczniów. Uczniowie każdej klasy szukają informacji na kontach swoich klas. Od 27.03.2020 zajęcia będą się odbywały wg nowego planu, zamieszczonego na naszej stronie.

Każdy uczeń i wszyscy rodzice mogą liczyć na wsparcie dyrektora, pedagoga szkolnego oraz każdego nauczyciela wg harmonogramu, który zamieścimy 27.03.2020 r.