Zebrania

Przypominamy!

21 listopada 2019 r. odbędą się zebrania z rodzicami, które zostaną poprzedzone zebraniem ogólnym o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy!