2019 11 14 Gminny Konkurs Historyczny

14 listopada 2019r. o godz. 9.50 w naszej szkole odbył się GMINNY KONKURS HISTORYCZNY pod hasłem CZAS HONORU I WALKI!, którego organizatorami były: p. I. Szewczyk oraz p. E. Podogrocka.

Konkurs zorganizowany został z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczestniczyli w nim uczniowie z kl. VI – VIII szkół podstawowych Gminy Rozprza. W eliminacjach międzyszkolnych wzięło udział 17 zawodników, po 3 osoby ze SP w Mierzynie, SP w Niechcicach, SP w Nowej Wsi, SP w Straszowie oraz ze SP w Milejowie oraz 2 uczestników ze SP w Rozprzy.

Konkurs składał się z dwóch części:

kategoria I – literacka

kategoria II – test składający się z pytań zamkniętych i otwartych

W części literackiej – każdy uczestnik miał estetycznie, samodzielnie i własnoręcznie napisać opowiadanie inspirowane znaną postacią lub ważnym wydarzeniem historycznym związanym z kampanią wrześniową roku 1939.

14 listopada 2019r. odbyła się druga część konkursu – test składający się z pytań zamkniętych i otwartych (zakres wymagań: wojna obronna Polski 1939r.).

Na łączną liczbę punktów składały się te, które każdy uczestnik zdobył w kategorii II (znajomość zagadnień historycznych) oraz w części pierwszej – literackiej.

Prace ucz. oceniała komisja składająca się z opiekunów uczestników oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie – pani Iwony Miszteli.

I miejsce ex aequo zajęli: Wojciech Strzelczyk (SP Niechcice) i Maciej Tkacz (SPMilejów), II miejsce – Dariusz Kowalski (SP Milejów), a III miejsce zdobyli: Katarzyna Pawłowska (SP Nowa Wieś), Eryk Misztela (SP Rozprza), Mateusz Grzywacz (SP Niechcice) i Hubert Adamek (SP Milejów).

Nagrody uczestnikom wręczyli: sekretarz Gminy Rozprza – p. Bożena Nagrodzka, radny gminny – p. Tomasz Gemel oraz dyrektor SP w Milejowie. Gratulujemy wszystkim ucz, znajomości wiedzy historycznej i ciekawie zredagowanych opowiadań. Brawo!