2019 10 14 DEN

14 października w Dniu Edukacji Narodowej cała społeczność naszej szkoły spotkała się na uroczystej akademii przygotowanej przez Samorząd Uczniowski. Dyrektor szkoły  Iwona Misztela po powitaniu przybyłych na uroczystość gości:  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Zdzisława Piątka, radnego Andrzeja Matuszczyka, Skarbnika Gminy  Bogdana Góreckiego, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza Juliana Miszteli, emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi, rodziców, uczniów i nauczycieli obecnie uczących przypomniała krótko historię tego święta.

Dyrektor złożyła serdeczne podziękowania zarówno nauczycielom, jak i  pracownikom szkoły za dotychczasową pracę i wręczyła Nagrody Dyrektora, które w tym roku otrzymali – Jolanta Pawlikowska, Anna Laczek, Mariola Kotas, Renata Sima, Barbara Marcinkowska, Milena Domańska i Arkadiusz Bińczyk. Następnie głos zabrał Skarbnik Gminy Rozprza Bogdan Górecki, który podziękował za zaproszenie oraz skierował, w imieniu Wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka i własnym,  ciepłe słowa do nauczycieli i pracowników szkoły za trud włożony w wykonywaną pracę. Do życzeń przyłączyli się również Zdzisław Piątek i Julian Misztela.

Następnie głos zabrała młodzież, która pod kierunkiem opiekunów SU – Anny Laczek i Urszuli Apanowicz – przygotowała występ artystyczny. Na czas trwania uroczystości zgromadzeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły zostali przeniesieni na rajską wyspę. Po występie uczniowie złożyli wszystkim wypoczywającym w cieniu palm kokosowych życzenia i wręczyli własnoręcznie wykonane laurki.