2019 10 03 Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy

Wyjazd do Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy na spektakl ekologiczny
pt: „Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy”.

Jaką aferę tropił inspektor Zgroza? Co wspólnego z ekologią ma św. Franciszek? Kto jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego? Tego wszystkiego dowiedzieli się uczniowie klas V-VI podczas czwartkowego wyjazdu na spektakl do Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy. Przedstawienie było częścią obchodów Światowych Dni Patrona Ekologii w Rozprzy. Tym razem poprzez musicalową formę i komediowy charakter młodzież kształtowała w sobie postawę odpowiedzialności za czystość środowiska. Cieszymy się, że Gmina Rozprza we współpracy z Ośrodkiem Edukacji i Kultury Ekologicznej w Gdańsku w tak przystępny sposób propaguje walkę o zrównoważony rozwój, czystość i ochronę środowiska, a także zdrowie człowieka.