Konkurs plastyczny

„Fonoholizm – hit czy kit– skala zagrożenia dla Powiatu Piotrkowskiego” dla uczniów klas IV-VI

Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce obejmującej zagadnienia dotyczące uzależnienia od telefonu, zagrożeń wynikających z korzystania z dostępności Internetu w telefonie, promowanie postaw sprzyjających życie bez nałogu.

Informacje dotyczące prac:

  • Format A4

  • Dowolna technika plastyczna

  • Własnoręczne wykonanie

  • Nie zwijamy, nie składamy pracy przed oddaniem

Etap szkolny – nagrody:

I miejsce – gra edukacyjna o wartości 50 zł

II miejsce – piłka o wartości 50 zł

III miejsce – książka o wartości 50 zł

Zwycięska praca (I miejsce) przechodzi do etapu powiatowego, gdzie na wygranych czekają:

I miejsce – rower o wartości 1000 zł

II miejsce – tablet o wartości 500 zł

III miejsce – aparat fotograficzny o wartości 500 zł

Podpisane prace oddajemy do p. Kamili Wojtani

do dnia 10 października 2019 r. (czwartek)