2019 09 30 Mr Szkoły

Z okazji Dnia Chłopca odbyły się w naszej szkole wybory Mr Szkoły. Dziewczęta wybrały trzech panujących Misterów w różnych kategoriach wiekowych.

Zostali oni zaprezentowani na poniedziałkowym apelu.

Mr Szkoły klas I-III –  Kacper Adaszek

Mr Szkoły klas IV-VI – Dominik Kołek

Mr Szkoły klas VII-VIII – Eryk Kędzierski

Zwycięzcy otrzymali szarfy Mr Szkoły i drobne upominki ufundowane przez SU „Grosik” i panią dyrektor, która złożyła życzenia wszystkim chłopcom. Poniedziałek okazał się być szczęśliwy dla męskiej części społeczności szkolnej, która została zwolniona z odpytywania, kartkówek i minusów za brak pracy domowej.

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego ogłosiła również powrót „Szczęśliwego numerka”, który to losowany codziennie, będzie zwalniał z odpytywania szczęśliwca zapisanego w dzienniku pod tym samym numerem.