Ważne dla uczniów klasy VIII – Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do szkół średnich

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 są dostępne na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

Rekrutacja do wszystkich szkół w województwie łódzkim będzie przeprowadzona za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

https://lodzkie.edu.com.pl/

Życzymy powodzenia w zdobywaniu kolejnych szczebli edukacji!