Rekrutacja do klasy I i OP

SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie uprzejmie informuje,  że w dniach 4 15 marca 2019 r. w godzinach 8:00–15:00 odbędzie się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie na rok szkolny 2019/2020.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Do pierwszej klasy zapisujemy dzieci urodzone: 

– w 2012 r. (siedmiolatki)

– w 2013 r. (sześciolatki), jeżeli:

– korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej

albo

– nie korzystały z wychowania przedszkolnego i uzyskały opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci urodzone:

– w 2013 r (sześciolatki – obowiązek)

– w 2014 r. (pięciolatki – mają prawo)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  • w sekretariacie szkoły
  • Pobierz tu: 

Informacja

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szk. 2019/2020 – 20190221_SPMilejów_Wniosek_do_oddziału_przedszkolnego 
  2. OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata – Załącznik Nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 – 20190221_SPMilejów_ZałącznikNr1_wielodzietność
  3. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie na rok szk. 2019/2020 (dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) – 20190219_SPMilejów_Zgłoszenie_klasa_pierwsza_z_obwodu 
  4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie na rok szk. 2019/2020 (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) – 20190219_SPMilejów_Wniosek_klasa_pierwsza_poza_obwodem