Podręczniki w szkole

Przypominamy, że każdy uczeń ma możliwość pozostawiania w szkole podręczników (jeżeli nie ma potrzeby korzystania z nich w domu) w ustalonym z wychowawcą miejscu w klasie: – OP i klasy I-III w indywidualnych szafkach uczniów, a klasy IV-VIII na regałach i na półkach w swoich izbach lekcyjnych.

Jeżeli nie wiesz, gdzie zostawić podręcznik, zapytaj wychowawcę! 🙂