2019 02 06 XVI Gminny Konkurs Ortograficzny – „Mistrz ortografii”

15 stycznia 2019 r., we wtorek, w naszej szkole odbył się Międzyklasowy Konkurs Ortograficzny zorganizowany dla uczniów kl. IV – VI. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 13 zawodników.

Konkurs miał na celu:

– zachęcenie dzieci do kształcenia umiejętności prawidłowego posługiwania się polskim językiem pisanym,

– sprawdzenie znajomości zasad pisowni i umiejętności stosowania ich w konkretnych sytuacjach,

– skłanianie przez rywalizację do podwyższania swej wiedzy ortograficznej,

– wyrabiania czujności ortograficznej oraz motywowania do osiągania sukcesów od najmłodszych lat.

Najwięcej punktów w kl. IV zdobył Filip Adamczyk, w kl. V Aleksandra Miś, a w kl. VI – Paulina Adaszek.

Uczniowie ci reprezentowali naszą szkołę w XVI Gminnym Konkursie Ortograficznym pn. „Mistrz ortografii”, który odbył się 6 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie.

Filip Adamczyk zajął I miejsce wśród uczniów klas IV, Ola Miś – III miejsce wśród ucz. kl. V i Paulina Adaszek również III miejsce wśród reprezentantów z kl. VI. 

Gratulujemy!!!