Dzień Bezpiecznego Internetu DBI – 5 lutego

5 lutego obchodzony jest – Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Z tej okazji Samorząd Uczniowski wraz ze Spółdzielnią Uczniowską „Grosik” ogłaszają konkurs plastyczny pod hasłem „Jestem bezpieczny w Internecie, bo wiem…”

Regulamin konkursu plastycznego – „Jestem bezpieczny w Internecie, bo wiem…”
Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie.
Cele konkursu
1.Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.                     2. Zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.                                                                               3. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

Założenia organizacyjne
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III, IV- VIII. Wykonane prace należy dostarczyć opiekunom Samorządu Uczniowskiego lub do sklepiku szkolnego. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3 lub A4 wykonana techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.
Warunki Konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) klasy 0- III
b) klasy IV-VI
2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 8 marca 2019 r.
3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
2 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się na apelu z okazji Święta Wiosny
4. Nagrody w konkursie ufunduje Spółdzielnia Uczniowska „Grosik”.

POLECAMY CIEKAWE MATERIAŁY:

Przygody Plika i Foldera

Materiały multimedialne