2018 11 30 Andrzejki

Kiedyś, w dzień świętego Andrzeja, wróżyły sobie jedynie niezamężne dziewczęta. Obecnie to tylko przyjemny dodatek do andrzejkowej zabawy i wróżą sobie wszyscy, czerpiąc z tego wiele radości.

Dzięki Samorządowi Uczniowskiemu, który zorganizował „Andrzejki”, podobnie było u nas w piątkowy wieczór, kiedy to mogliśmy wytańczyć się, wybiegać i wywróżyć sobie szczęście na nadchodzący rok.