2018 10 12 Dzień Edukacji Narodowej

W piątek 12 października obchodziliśmy uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Część oficjalną rozpoczęła Dyrektor Szkoły Iwona Misztela, która powitała przybyłych na uroczystość gości – emerytowanych nauczycieli, Przewodniczącego Rady Gminy Rozprza Tomasza Gemela, Radnego Gminy Krzysztofa Krajewskiego, Radnego Powiatu Grzegorza Konopkę, Proboszcza Parafii Milejów  ks. Piotra Kotasa oraz nauczycieli, pracowników szkoły i całą społeczność szkolną. Dyrektor złożyła serdeczne podziękowania zarówno nauczycielom jak i  pracownikom szkoły za dotychczasową pracę i wręczyła „Nagrody Dyrektora”, które w tym roku otrzymali – Agata Drozdek, Małgorzata Leśniewskiej, Urszula Apanowicz, Kamila Wojtania, Ilona Szewczyk, Elżbieta Piątek i Sylwia Depczyńska. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasz Gemel, który podziękował za zaproszenie oraz skierował ciepłe słowa do nauczycieli i pracowników szkoły za trud włożony w wykonywaną pracę. Wraz z p. Krzysztofem Krajewskim wręczył również pamiątkowe zdjęcie z XV Dni Rozprzy, w których brała udział nasza szkoła. Po oficjalnej części głos zabrali uczniowie, którzy pod kierunkiem Anny Laczek i Urszuli Apanowicz, przygotowali część artystyczną. Uczniowie wręczyli zebranym nauczycielom, pracownikom szkoły i gościom własnoręcznie wykonane laurki i tulipany.