2018 10 04 Czytanie Biblii

Dnia 3 października 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się IV edycja Dnia Głośnego Czytania Biblii. Dzień później na terenie naszej szkoły została przeprowadzona podobna akcja. Zaangażowani zostali w nią wszyscy uczniowie. Dzieci starsze, pod okiem wychowawców, same głośno czytały wybrane wcześniej przez nauczyciela fragmenty z Pisma Świętego, natomiast uczniowie w młodszym wieku uważnie wsłuchiwali się teksty czytane głośno przez nauczycieli. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Choć Biblia zawiera w sobie teksty pisane trudnym językiem (w szczególności Stary Testament), to ani jej czytanie, ani słuchanie nie stanowiło większego problemu dla młodzieży i dzieci, gdyż fragmenty dostosowane były do określonej grupy wiekowej, zarówno pod względem długości, jak i stopnia zrozumienia tekstu.