Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Nadszedł długo oczekiwany ostatni dzień roku szkolnego 2017/2018 – dzień uśmiechów, gratulacji, podziękowań i radości z rozpoczynających się wakacji.

Na początku uroczystości dyrektor Iwona Misztela powitała serdecznie przybyłych gości m.in.: Tomasza Gemela Przewodniczącego Rady Gminy w Rozprzy, Radnego Gminy Rozprza Krzysztofa Krajewskiego, Radnego Powiatu Grzegorza Konopkę oraz uczniów, rodziców i nauczycieli. Następnie odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych – p. E. Adaszek, p. G. Krasoniowi, p. J. Miszteli, p. M. Domańskiej, p. K. Miś i p. P. Jagielle, którzy z dobroci serca przyczynili się do wspierania społeczności szkolnej w minionym roku. W dalszej części uroczystości dyr. I. Misztela  wraz z  przybyłym na uroczystość p. T. Gemelem wręczyli  stypendia: naukowe i za osiągnięcia sportowe.  Następnie  najlepsi uczniowie z klas O-III otrzymali nagrody książkowe, a z klas IV-VII oprócz nagród książkowych świadectwa z wyróżnieniem. Nagrodzeni zostali również uczniowie ze 100%  frekwencją, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepszym czytelnikom z każdej klasy oprócz dyplomów wręczono kolorowe zakładki do książek. Nagrody odebrali także uczniowie pracujący w minionym roku szkolnym w sklepiku SU „Grosik. Po części artystycznej uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami, po których na dobre rozpoczęły się wakacje 2018.