Szkolny zestaw podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. PPŁK STANISŁAWA SIENKIEWICZA W MILEJOWIE

PAKIET KART PRACY

DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

      1. W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przedmioty

Tytuł podręcznika

/ pakietu

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Roczne Przygotowanie Przedszkolne

Pakiet: „Plac zabaw. Roczne przygotowanie przedszkolne” Karty pracy cz. 1-4;

2. „Księga zabaw z literami. Karty pracy rozwijające sprawność manualną”.

A. Idzikowska-Guzy, E. Janus

WSiP

Religia

Jesteśmy dziećmi Bożymi”

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-03-01/10-PO-1/11

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa I

EDUKACJA

WCZESNOS ZKOLNA

z dotacji MEN

Elementarz odkrywców. Klasa 1, cz. 1-4. Podręcznik – Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.

Elementarz odkrywców. Klasa 1. Podręcznik – Edukacja matematyczna, cz. 1-2

Elementarz odkrywców. Klasa 1, cz. 1-4, Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – ćwiczenia.

Elementarz odkrywców. Klasa 1, Ćwiczenia do edukacji matematycznej

Barbara Stępień,

Ewa Hryszkiewicz,

Joanna Winiecka-Nowak

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Barbara Stępień Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Edukacja matematyczna:

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

790/1/2017

Jęz. angielski

z dotacji MEN

Explore Treetops. Podręcznik klasa I

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press

786/1/2017

Religia

zakup podręcznika przez rodziców

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa– podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy szkoły podstawowej

Jan Szpet,

Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-11-01/10-PO-1/11

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa II

EDUKACJA WCZESNOS ZKOLNA

z dotacji MEN

Elementarz odkrywców. Podręcznik klasa 2, semestr 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna część 1 – 2

Elementarz odkrywców. Podręcznik klasa 2, semestr 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna część 3 – 4

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka – Nowak

Nowa Era

790/3/2018

Elementarz odkrywców. Podręcznik klasa 2, semestr 1. Edukacja matematyczna. Część 1

Elementarz odkrywców. Podręcznik klasa 2, semestr 2. Edukacja matematyczna. część 2

Agata Ludwa, współpraca Maria Lorek

Elementarz odkrywców klasa 2. Ćwiczenia edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna część 1, 2, 3, 4

Elementarz odkrywców klasa 2. Ćwiczenia do edukacji matematycznej część 1, 2

786/2/2017

Jęz. angielski

z dotacji MEN

Explore Treetops 2. Podręcznik klasa II

Explore Treetops 2– zeszyt ćwiczeń klasa II,

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press

Religia

zakup podręcznika przez rodziców

Kochamy Pana Jezusa – podręcznik do nauki religii dla drugiej klasy szkoły podstawowej

Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-12-01/10-PO-1/12

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa III

EDUKACJA WCZESNOS ZLNA

z dotacji MEN

Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1A.

Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1B.

Maria Lorek, Monika Zatorska

Nowa Era

rok dopuszczenia: 2016

Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1”

Agata Ludwa, Maria Lorek

Nasze ćwiczenia- zeszyty ćwiczeń, części 1-4, klasa III

Nasze ćwiczenia – matematyka – zeszyty ćwiczeń, części 1-4, klasa III

Jęz. angielski

z dotacji MEN

Super Sparks Plus 3. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do jęz. angielskiego w kl. III

M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska,

P.A. Davies,

C. Graham

Oxford University Press

638/3/2014/2015

Religia

zakup podręcznika przez rodziców

Przyjmujemy Pana Jezusa– podręcznik do nauki religii dla trzeciej klasy szkoły podstawowej

Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-13-01/10-PO-1/13

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa IV

Jęz. polski

NOWE Słowa na start! 4 Podręcznik do języka polskiego dla czwartej klasy szkoły podstawowej.

NOWE Słowa na start! 4

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz,

M. Derlukiewicz

Praca zbiorowa

Nowa Era

907/1/2017

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

Wczoraj i dziś” Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

B. Olszewska, W. Surdyk – Fertsch, G. Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

Jęz. angielski

Steps plus Podręcznik dla szkoły podstawowej dla klasy IV.

Steps plus. Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV.

Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, Paul Shipton

Oxford University Press

800/1/2017

Matematyka

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Ćwiczenia. Matematyka z plusem Wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, M. Karpiński, Piotr Zarzycki

M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/1/2017

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Tajemnice przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Maria Marko-Worłowska,

Feliks Szlajfer Joanna Stawarz,

Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

Nowa Era

863/2017

Technika

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

847/1/2017

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

Muzyka

Lekcja muzyki 4 Podręcznik do muzyki dla klasy IV szkoły podstawowej

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Wychowanie do życia w rodzinie

(podręcznik nieobowiązkowy)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej

T. Król (red.)

Rubikon

920/1/2017

Religia

Jestem chrześcijaninem– podręcznik do nauki religii dla czwartej klasy szkoły podstawowej”

Jan Szpet,

Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-21-01/10-PO-1/11

UWAGA: Rodzice zakupują jedynie podręcznik do religii, pozostałe pozycje są z dotacji MEN.

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa V

Jęz. polski

NOWE Słowa na start! 5 Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWE Słowa na start! 5 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, M. Derlukiewicz

Nowa Era

w trakcie

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

Biologia

Puls życia Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Puls życia Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski

Nowa Era

844/1/2018

Geografia

Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Planeta Nowa Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Kamila Skomoroko

Nowa Era

906/1/2018

Jęz. angielski

Steps plus Podręcznik dla szkoły podstawowej dla klasy V

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego do klasy V szkoły podstawowej

Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, Paul Shipton

Oxford University Press

800/2/2017

Matematyka

Matematyka z plusem 5. Podręcznik na rok 2018/2019.

Matematyka z plusem, kl. 5, wersja C – Ćwiczenia

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/2/2018

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla piątej klasy szkoły podstawowej L. Łabecki,

M. Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

847/2/2018

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

Muzyka

Lekcja muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy V szkoły podstawowej

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

(podręcznik nieobowiązkowy)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klas 5-6 szkoły podstawowej 

T. Król (red.)

Rubikon

705/2014

Religia

Wierzę w Boga– podręcznik do religii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Jan Szpet,

Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-22-01/10-PO-1/12

UWAGA: Rodzice zakupują jedynie podręcznik do religii, pozostałe pozycje są z dotacji MEN.

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa VI

Jęz. polski

Teraz polski! Podręcznik do języka polskiego dla szóstej klasy szkoły podstawowej.

Teraz polski!”

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz

Nowa Era

538/3/2014/2015

Historia

i społeczeństwo

Wczoraj i dziś 6. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla VI klasy szkoły podstawowej oraz Atlas historyczny do szkoły podstawowej „Od Starożytności do współczesności”

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

443/3/2014/2015

Jęz. angielski

Steps Forward 3. Students’s Book

Steps Forward 3.

Materiały ćwiczeniowe. Wersja podstawowa.

Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, Paul Shipton

Oxford University Press

741/3/2015

Matematyka

Matematyka z plusem, kl. 6. Podręcznik.

Matematyka z plusem, kl. 6, wersja C – Ćwiczenia

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

773/3/2016

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej.

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Janina Ślosarczyk,

Ryszard Kozik,

Feliks Szlajfer

Małgorzata Mańska, Maria Marko-Worłowska, Dominik Marszał, Joanna Stawarz, Monika Mochnacz

Nowa Era

399/3/2014/2015

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/3/2010/2016

Zajęcia komputerowe

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

729/3/2017

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

326/3/2011/2015

Muzyka

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

569/2012/2015

Wychowanie do życia w rodzinie

(podręcznik nieobowiązkowy)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klas 5-6 szkoły podstawowej 

Teresa Król

Rubikon

705/2014

Religia

Wierzę w Kościół

– podręcznik do nauki religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo

św. Wojciecha

AZ-23-01/10-PO-2/13

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa VII

Jęz. polski

NOWE Słowa na start! 7 Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

NOWE Słowa na start! 7

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska – Mróz

J. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter

Nowa Era

907/4/2017

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

Wczoraj i dziś” Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

St. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Chemia Nowej Ery. Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa Era

785/1/2017

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

Jolanta Holeczek, Barbara Jauszewska-Hasiec

Nowa Era

844/4/2017

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Spotkania z fizyką. Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Bartłomiej Piotrowski

Nowa Era

885/1/2017

Jęz. niemiecki

Meine Deutschtour.

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Meine Deutschtour

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siód mej szkoły podstawowej

Ewa Kościelniak – Walewska, Małgorzata Kosacka

Nowa Era

838/1/2017

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Planeta Nowa” Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert

Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek-Nowakowska

Nowa Era

906/3/2017

Jęz. angielski

English Plus Options. Podręcznik dla szkoły podstawowej dla klasy VII

English Plus Options. Zeszyt ćwiczeń do klasy VII

Ben Wetz, Diana Pye

Oxford University Press

835/1/2017

Matematyka

Matematyka z plusem 7.  Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Ćwiczenia podstawowe. Matematyka 7

praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/4/2017

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

847/4/2017

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy VII szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era


903/4/2017

Muzyka

Lekcja muzyki 7. Podręcznik do muzyki dla klasy VII szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

Wychowanie do życia w rodzinie

(podręcznik nieobowiązkowy)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

Teresa Król

Rubikon

920/4/2017

Religia

Spotkanie ze Słowem- podręcznik do religii siódmej klasy szkoły podstawowej.

Jan Szpet,

Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-3-01/10

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa VIII

Jęz. polski

NOWE Słowa na start! 8 Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

NOWE Słowa na start! 8

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

J. Kościerzyńska, M. Szulc, A. Gorzałczyńska – Mróz

J. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter

Nowa Era

W trakcie

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 8. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

Wczoraj i dziś” Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

R. Śniegocki, A. Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Chemia Nowej Ery. Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa Era

785/2/2018

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Jolanta Holeczek, Barbara Jauszewska-Hasiec;

Nowa Era

844/3/2018

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Spotkania z fizyką. Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Bartłomiej Piotrowski

Nowa Era

885/2/2018

Jęz. niemiecki

Meine Deutschtour.

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Meine Deutschtour

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Ewa Kościelniak – Walewska, Małgorzata Kosacka

Nowa Era

W trakcie

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Planeta Nowa” Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Ryszard Przybył

Nowa Era

906/4/2018

Jęz. angielski

Oxford Repetytorium Ósmoklasisty” wieloletni podręcznik do języka angielskiego;

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy ósmej do Repetytorium Ósmoklasisty

Atena Juszko, Jenny Quintana, Małgorzata Wieruszewska, Weronika Salandyk

Oxford University Press

Matematyka

Matematyka z plusem 8.  Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Ćwiczenia podstawowe. Matematyka z plusem 8

praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/5/2018

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

847/5/2018

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy i społeczeństwa dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia – Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Jarosław Słoma

Nowa Era

846/2017

Wychowanie do życia w rodzinie

(podręcznik nieobowiązkowy)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej.

Teresa Król

Rubikon

w trakcie

Religia

Aby nie ustać w drodze. Podręcznik do religii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Pod red. Stanisława Ładendowicza

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-32-01/10-RA-10/13

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. PPŁK STANISŁAWA SIENKIEWICZA W MILEJOWIE

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa I

EDUKACJA

WCZESNOS ZKOLNA

z dotacji MEN

Elementarz odkrywców. Klasa 1, cz. 1-4. Podręcznik – Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.

Elementarz odkrywców. Klasa 1. Podręcznik – Edukacja matematyczna, cz. 1-2

Elementarz odkrywców. Klasa 1, cz. 1-4, Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – ćwiczenia.

Elementarz odkrywców. Klasa 1, Ćwiczenia do edukacji matematycznej

Barbara Stępień,

Ewa Hryszkiewicz,

Joanna Winiecka-Nowak

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Barbara Stępień Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Edukacja matematyczna:

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

790/1/2017

Jęz. angielski

z dotacji MEN

Explore Treetops. Podręcznik klasa I

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press

786/1/2017

Religia

zakup podręcznika przez rodziców

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa– podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy szkoły podstawowej

Jan Szpet,

Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-11-01/10-PO-1/11

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa II

EDUKACJA WCZESNOS ZKOLNA

z dotacji MEN

Elementarz odkrywców. Podręcznik klasa 2, semestr 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna część 1 – 2

Elementarz odkrywców. Podręcznik klasa 2, semestr 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna część 3 – 4

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka – Nowak

Nowa Era

790/3/2018

Elementarz odkrywców. Podręcznik klasa 2, semestr 1. Edukacja matematyczna. Część 1

Elementarz odkrywców. Podręcznik klasa 2, semestr 2. Edukacja matematyczna. część 2

Agata Ludwa, współpraca Maria Lorek

Elementarz odkrywców klasa 2. Ćwiczenia edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna część 1, 2, 3, 4

Elementarz odkrywców klasa 2. Ćwiczenia do edukacji matematycznej część 1, 2

786/2/2017

Jęz. angielski

z dotacji MEN

Explore Treetops 2. Podręcznik klasa II

Explore Treetops 2– zeszyt ćwiczeń klasa II,

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press

Religia

zakup podręcznika przez rodziców

Kochamy Pana Jezusa – podręcznik do nauki religii dla drugiej klasy szkoły podstawowej

Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-12-01/10-PO-1/12

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa III

EDUKACJA WCZESNOS ZLNA

z dotacji MEN

Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1A.

Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1B.

Maria Lorek, Monika Zatorska

Nowa Era

rok dopuszczenia: 2016

Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1”

Agata Ludwa, Maria Lorek

Nasze ćwiczenia- zeszyty ćwiczeń, części 1-4, klasa III

Nasze ćwiczenia – matematyka – zeszyty ćwiczeń, części 1-4, klasa III

Jęz. angielski

z dotacji MEN

Super Sparks Plus 3. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do jęz. angielskiego w kl. III

M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska,

P.A. Davies,

C. Graham

Oxford University Press

638/3/2014/2015

Religia

zakup podręcznika przez rodziców

Przyjmujemy Pana Jezusa– podręcznik do nauki religii dla trzeciej klasy szkoły podstawowej

Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-13-01/10-PO-1/13

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa IV

Jęz. polski

NOWE Słowa na start! 4 Podręcznik do języka polskiego dla czwartej klasy szkoły podstawowej.

NOWE Słowa na start! 4

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz,

M. Derlukiewicz

Praca zbiorowa

Nowa Era

907/1/2017

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

Wczoraj i dziś” Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

B. Olszewska, W. Surdyk – Fertsch, G. Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

Jęz. angielski

Steps plus Podręcznik dla szkoły podstawowej dla klasy IV.

Steps plus. Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV.

Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, Paul Shipton

Oxford University Press

800/1/2017

Matematyka

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Ćwiczenia. Matematyka z plusem Wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, M. Karpiński, Piotr Zarzycki

M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/1/2017

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Tajemnice przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Maria Marko-Worłowska,

Feliks Szlajfer Joanna Stawarz,

Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

Nowa Era

863/2017

Technika

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

847/1/2017

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

Muzyka

Lekcja muzyki 4 Podręcznik do muzyki dla klasy IV szkoły podstawowej

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Wychowanie do życia w rodzinie

(podręcznik nieobowiązkowy)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej

T. Król (red.)

Rubikon

920/1/2017

Religia

Jestem chrześcijaninem– podręcznik do nauki religii dla czwartej klasy szkoły podstawowej”

Jan Szpet,

Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-21-01/10-PO-1/11

UWAGA: Rodzice zakupują jedynie podręcznik do religii, pozostałe pozycje są z dotacji MEN.

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa V

Jęz. polski

NOWE Słowa na start! 5 Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWE Słowa na start! 5 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, M. Derlukiewicz

Nowa Era

w trakcie

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

Biologia

Puls życia Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Puls życia Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski

Nowa Era

844/1/2018

Geografia

Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Planeta Nowa Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Kamila Skomoroko

Nowa Era

906/1/2018

Jęz. angielski

Steps plus Podręcznik dla szkoły podstawowej dla klasy V

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego do klasy V szkoły podstawowej

Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, Paul Shipton

Oxford University Press

800/2/2017

Matematyka

Matematyka z plusem 5. Podręcznik na rok 2018/2019.

Matematyka z plusem, kl. 5, wersja C – Ćwiczenia

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/2/2018

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla piątej klasy szkoły podstawowej L. Łabecki,

M. Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

847/2/2018

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

Muzyka

Lekcja muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy V szkoły podstawowej

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

(podręcznik nieobowiązkowy)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klas 5-6 szkoły podstawowej 

T. Król (red.)

Rubikon

705/2014

Religia

Wierzę w Boga– podręcznik do religii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Jan Szpet,

Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-22-01/10-PO-1/12

UWAGA: Rodzice zakupują jedynie podręcznik do religii, pozostałe pozycje są z dotacji MEN.

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa VI

Jęz. polski

Teraz polski! Podręcznik do języka polskiego dla szóstej klasy szkoły podstawowej.

Teraz polski!”

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz

Nowa Era

538/3/2014/2015

Historia

i społeczeństwo

Wczoraj i dziś 6. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla VI klasy szkoły podstawowej oraz Atlas historyczny do szkoły podstawowej „Od Starożytności do współczesności”

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

443/3/2014/2015

Jęz. angielski

Steps Forward 3. Students’s Book

Steps Forward 3.

Materiały ćwiczeniowe. Wersja podstawowa.

Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, Paul Shipton

Oxford University Press

741/3/2015

Matematyka

Matematyka z plusem, kl. 6. Podręcznik.

Matematyka z plusem, kl. 6, wersja C – Ćwiczenia

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

773/3/2016

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej.

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Janina Ślosarczyk,

Ryszard Kozik,

Feliks Szlajfer

Małgorzata Mańska, Maria Marko-Worłowska, Dominik Marszał, Joanna Stawarz, Monika Mochnacz

Nowa Era

399/3/2014/2015

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/3/2010/2016

Zajęcia komputerowe

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

729/3/2017

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

326/3/2011/2015

Muzyka

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

569/2012/2015

Wychowanie do życia w rodzinie

(podręcznik nieobowiązkowy)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klas 5-6 szkoły podstawowej 

Teresa Król

Rubikon

705/2014

Religia

Wierzę w Kościół

– podręcznik do nauki religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo

św. Wojciecha

AZ-23-01/10-PO-2/13

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa VII

Jęz. polski

NOWE Słowa na start! 7 Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

NOWE Słowa na start! 7

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska – Mróz

J. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter

Nowa Era

907/4/2017

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

Wczoraj i dziś” Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

St. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Chemia Nowej Ery. Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa Era

785/1/2017

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

Jolanta Holeczek, Barbara Jauszewska-Hasiec

Nowa Era

844/4/2017

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Spotkania z fizyką. Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Bartłomiej Piotrowski

Nowa Era

885/1/2017

Jęz. niemiecki

Meine Deutschtour.

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Meine Deutschtour

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siód mej szkoły podstawowej

Ewa Kościelniak – Walewska, Małgorzata Kosacka

Nowa Era

838/1/2017

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Planeta Nowa” Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert

Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek-Nowakowska

Nowa Era

906/3/2017

Jęz. angielski

English Plus Options. Podręcznik dla szkoły podstawowej dla klasy VII

English Plus Options. Zeszyt ćwiczeń do klasy VII

Ben Wetz, Diana Pye

Oxford University Press

835/1/2017

Matematyka

Matematyka z plusem 7.  Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Ćwiczenia podstawowe. Matematyka 7

praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/4/2017

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

847/4/2017

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy VII szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era


903/4/2017

Muzyka

Lekcja muzyki 7. Podręcznik do muzyki dla klasy VII szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

Wychowanie do życia w rodzinie

(podręcznik nieobowiązkowy)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

Teresa Król

Rubikon

920/4/2017

Religia

Spotkanie ze Słowem- podręcznik do religii siódmej klasy szkoły podstawowej.

Jan Szpet,

Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-3-01/10

Przedmioty

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny

w wykazie podręczników

Klasa VIII

Jęz. polski

NOWE Słowa na start! 8 Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

NOWE Słowa na start! 8

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

J. Kościerzyńska, M. Szulc, A. Gorzałczyńska – Mróz

J. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter

Nowa Era

W trakcie

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 8. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

Wczoraj i dziś” Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

R. Śniegocki, A. Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Chemia Nowej Ery. Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa Era

785/2/2018

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Jolanta Holeczek, Barbara Jauszewska-Hasiec;

Nowa Era

844/3/2018

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Spotkania z fizyką. Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Bartłomiej Piotrowski

Nowa Era

885/2/2018

Jęz. niemiecki

Meine Deutschtour.

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Meine Deutschtour

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Ewa Kościelniak – Walewska, Małgorzata Kosacka

Nowa Era

W trakcie

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Planeta Nowa” Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Ryszard Przybył

Nowa Era

906/4/2018

Jęz. angielski

Oxford Repetytorium Ósmoklasisty” wieloletni podręcznik do języka angielskiego;

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy ósmej do Repetytorium Ósmoklasisty

Atena Juszko, Jenny Quintana, Małgorzata Wieruszewska, Weronika Salandyk

Oxford University Press

Matematyka

Matematyka z plusem 8.  Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Ćwiczenia podstawowe. Matematyka z plusem 8

praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/5/2018

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

847/5/2018

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy i społeczeństwa dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia – Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Jarosław Słoma

Nowa Era

846/2017

Wychowanie do życia w rodzinie

(podręcznik nieobowiązkowy)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej.

Teresa Król

Rubikon

w trakcie

Religia

Aby nie ustać w drodze. Podręcznik do religii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Pod red. Stanisława Ładendowicza

Wydawnictwo św. Wojciecha

AZ-32-01/10-RA-10/13