2018 05 10 Szkolny Tydzień Życzliwości i Kultury Osobistej

W czwartek nastąpiło podsumowanie obchodów pierwszego w historii naszej szkoły – Tygodnia Życzliwości i Kultury Osobistej. Pomysłodawcą i koordynatorem akcji była pedagog – Kamila Wojtania. Projekt miał na celu promowanie wśród uczniów zasad właściwego zachowania w życiu codziennym. W związku z tym zaangażowano do współpracy wychowawców, którzy przeprowadzali w klasach zajęcia na temat życzliwości i kultury osobistej. Ogłoszeni zostali także zwycięzcy plebiscytu na najbardziej życzliwego ucznia (został nim Piotr Adaszek z klasy III) oraz uczennicę (wybrano nią Annę Ingier z klasy IV). Ponadto każda z klas przystąpiła do konkursu na najlepszy plakat promujący kulturę osobistą i dobre zachowanie. Zwycięzcy wyłonieni zostali w dwóch kategoriach wiekowych: wśród dzieci młodszych wygrał plakat klasy II, natomiast w kategorii „starszaków” zwyciężył plakat klasy VII. Wszystkie prace podziwiać można na szkolnym korytarzu. Na koniec reprezentanci wszystkich klas podzieleni na zespoły „Kulturalnych” i „Życzliwych” konkurowali ze sobą w dziedzinie znajomości zasad kultury osobistej i dobrego zachowania biorąc udział w szkolnej wersji „Familiady”. Finał uświetniła recytacją wiersza pt: „Moi mili” uczennica oddziału przedszkolnego – Wiktoria Depczyńska, przypominając wszystkim o dobrych manierach. Miejmy nadzieję, że obchody Tygodnia Życzliwości i Kultury Osobistej na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń szkoły, a uczniowie będą wobec siebie i innych mili i życzliwi nie tylko w wybrane dni, lecz przez cały rok.