2018 04 24 Dyrektor Szkoły mgr Iwona Misztela

Podczas krótkiego apelu uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i przedstawiciele Rady Rodziców powitali nowego dyrektora – panią Iwonę Misztelę (pełniącą do tej pory obowiązki dyrektora), która 24 kwietnia 2018 r. wygrała konkurs na to stanowisko.

Wszyscy życzyli wielu sukcesów zawodowych, powodzenia w realizacji ambitnych planów rozwoju naszej szkoły, cierpliwości i wyrozumiałości wobec uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców oraz satysfakcji z pełnionych obowiązków. Na zakończenie pani dyrektor dziękując za ciepłe przyjęcie, życzyła uczniom jak najlepszych wyników w nauce, zaś nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom zadowolenia z wykonywanych obowiązków i owocnej współpracy.