2018 04 13 Akademia Młodego Europejczyka

Wbrew obawom niektórych, piątek 13, był bardzo przyjemnym dniem. Dzięki staraniom pani J. Pawlikowskiej, do naszej szkoły przyjechały przedstawicielki biura Europe Direct, które w ramach projektu „Akademia Młodego Europejczyka” przeprowadziły lekcje dla klas IV-VII: „Różnorodna Europa” oraz „Unia Europejska – co nas łączy, co nas dzieli”.

Uczniowie poznali etapy powstawania UE, jej symbole, motto oraz najważniejsze osiągnięcia w kwestii obywateli oraz wspólnoty gospodarczej. Pod koniec zajęć, każdy otrzymał mapy i broszurki z ciekawymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej, a dla szkoły panie przekazały grę planszową, która z pewnością dostarczy wielu wspaniałych wrażeń podczas rozgrywek między uczniami.